Изпращане на разписки

  1. След като приемете плащане с Вашия Air терминал или в брой, въведете данните за контакт на клиента на екрана за потвърждение на Вашето SumUp приложение.

  2. Натиснете „Изпращане на разписка“, за да потвърдите и Вашият клиент ще получи разписката си директно във входящата си кутия.

Иначе, когато се покаже екранът за потвърждение, използвайте опцията за споделяне в горния ъгъл, за да споделяте разписки чрез друга платформа напр. WhatsApp.

Можете също да изпращате повторно разписки с Вашия SumUp профил или приложение.

Забележка:

Разписките предоставят доказателство за транзакция, което ги прави потенциално ценно доказателство в случай на искане за справка, съобщение за измама или оспорено плащане.

Принтиране на разписки

Предоставянето на отпечатани разписки е възможно, като свържете SumUp приложението си с принтери, съвместими с Google Cloud Print, или като се свържете с Bluetooth принтер.

Забележка:

От съображения за поверителност не съхраняваме никаква информация за контакт, използвана за разписки. Така че записвайте всичко, което може да Ви е необходимо по-късно.