Настройка на Solo

Създадохме удобно ръководство стъпка по стъпка за настройка на Вашия Solo от разопаковането му до готовност за приемане на плащания. След като сте готови, има и ръководство как да приемате плащания.

Настройки и функции

Натиснете или плъзнете надолу стрелката, сочеща надолу, в горната част на екрана на Solo. Оттук можете да получите достъп до различни функции и настройки за Вашия Solo.

Настройки

Раздел „Информация“ съдържа подробности за Вашия Solo и SumUp профил, вкл. Вашия търговски код, серийния номер на устройството и текущата версия на софтуера.

Можете също да излезете от Вашия SumUp профил оттук, като изберете „Изход“ и след това натиснете „Изход“ отново, за да потвърдите.

Тук можете да промените яркостта на дисплея и да изберете колко дълго Вашият Solo ще остане отключен без да се използва.

Можете също да промените настройките за режим на готовност на Solo тук.

Натиснете върху „Езици“, за да изберете работния език на Вашия Solo.

Оттук можете да проверите настоящата версия на софтуера и да изтеглите актуализации, за да може Solo да работи с пълния си потенциал.

Мрежи

От Wi-Fi „Вкл./Изкл.“ изберете „Вкл.“ и се свържете с Wi-Fi мрежа, за да превключите към Wi-Fi връзка. С промяна на Wi-Fi „Изкл.“ ще се свържете отново към мобилна мрежа чрез SIM картата с неограничени данни.

Необходима е интернет връзка, за да може Solo да обработва плащания. За повече информация, вкл. някои съвети за отстраняване на неизправности, вижте ръководството за свързване на Solo към интернет.

История на продажбите

Solo Ви позволява да преглеждате предишни транзакции и да проверявате статусите на транзакциите. Освен това можете да изберете да възстановите транзакции директно от Вашия Solo или да изпратите разписки. Предвидена е и опцията за филтриране на транзакциите по дата, час и сума, за да можете да намерите точно това, което търсите.

 1. Натиснете стрелката, сочеща надолу, в горната част на екрана.

 2. Изберете „История на продажбите“.

 3. Изберете транзакция от списъка, за да видите подробности за нея, както и информация за изплащанията.

 1. Изберете съответната транзакция в „История на продажбите“.

 2. Натиснете „Транзакцията е успешна“, за да видите транзакцията и свързаните с нея опции.

 3. Натиснете върху „Възстановяване на транзакция“ в долната част на екрана.

 4. Въведете сумата за възстановяване и натиснете „Възстановяване“.

 5. Потвърдете възстановяването, като въведете паролата си за SumUp.

Ще видите екран за потвърждение, просто натиснете бутона със стрелка или „x" в горния ъгъл, за да се върнете към избраната транзакция.

Бакшиш

Можете да активирате „Интелигентни бакшиши" от раздел „Бакшиши“, като просто промените на положение „Вкл“. Функцията „Интелигентни бакшиши" предлага опции за динамичен избор на бакшиши, които клиентите могат да посочат въз основа на сумата на транзакцията или опцията за добавяне на персонализирана сума за бакшиш.

Научете повече за даването на бакшиши в SumUp тук.

Зареждане

Можете да зареждате своя Solo с помощта на включения 2.0 USB кабел тип C или станция за зареждане. Solo може да продължи да приема транзакции по време на зареждане.

Режим на готовност и изключване на Solo

Вашият Solo има режим на готовност и може да бъде събуден или поставен в спящ режим с кратко натискане на бутона за включване. Можете да изберете колко дълго Solo да остане активен по следния начин:

 1. Изберете "Настройки" от главното падащо меню.

 2. Изберете „Дисплей и яркост“.

 3. Изберете предпочитания от Вас час под „Автоматично заключване“. Друга възможност е да изберете „Никога“, за да деактивирате режима на готовност.

За да изключите Solo, задръжте бутона за захранване за няколко секунди, докато на екрана се яви опцията за изключване. Натиснете „Изключване“ отново, за да потвърдите.