Забележка:

Отпечатването посредством облак( cloud) технология е достъпно само в SumUp приложението.

Винаги можете да изпратите разписка на своя счетоводител или да изпратите отново разписката на клиента, ако поиска копие.  Следвайте тези стъпки за повторно изпращане на разписка:

 1. Отворете SumUp приложението.

 2. Натиснете раздела "Продажби".

 3. Изберете транзакцията, за която искате да изпратите разписка.

 4. Натиснете 3-те точки и изберете „Изпрати разписка“.

 5. Натиснете иконата за споделяне в горната част на екрана.

 6. Изберете опция:

  • Отпечатване на разписка чрез свързан принтер

  • споделяне на разписка по имейл, чрез Bluetooth или други приложения

  • Записване на разписката във вашия iCloud или Google диск

 7. Потвърдете опцията, като изберете отпечатване или споделяне.

 1. Завършете плащането (в брой или с карта) в SumUp приложението. 

 2. Натиснете иконата за споделяне в горната част на екрана.

 3. Изберете опция:

  • Отпечатване на разписка чрез свързан принтер

  • Споделяне на разписка по имейл, чрез Bluetooth или други приложения

  • Запазване на разписката във вашия iCloud или Google диск

 4. Потвърдете опцията, като изберете "Отпечатване", "Споделяне" или съответния символ. Получателят ще получи PDF файл с цялата необходима информация за плащането, като подробности за позицията, начин на плащане, както и името и адреса на Вашата фирма.