Как се приемат плащания със Solo

 1. Включете своя Solo терминал от бутона за захранване вдясно.

 2. Въвеждане на сумата за таксуване (минимум 2 лв.) и натиснете „Таксуване“.

  • Преди да натиснете „Таксуване“, изберете „Добавяне на описание“, ако желаете да включите описание на продукта за идентифициране на транзакцията.

  • След натискане на „Таксуване“, клиентите също ще имат възможност да оставят бакшиш, ако активирате функцията за бакшиш. Изберете зададен бакшиш или добавете персонализирана сума и натиснете „Плащане“, за да продължите. С „Промяна на бакшиша“ премахнете всеки избран такъв.

 3. Когато на екрана се появи „Доближете или поставете картата“, помолете клиента да плати с:

 4. Някои плащания ще трябва да бъдат потвърдени с пин кода на клиента.

Как се предоставят разписки

След транзакция автоматично ще се появи опция за предоставяне на цифрова разписка по имейл или SMS.

 1. Изберете „SMS“ или „Email“, за да изпратите цифрово копие.

 2. Въведете номера на мобилния телефон или имейл адреса на Вашия клиент и натиснете „Готово“, за да потвърдите.

 3. Ще се появи потвърждение. Просто натиснете „Готово“, за да се върнете на екрана за плащане.