Как да започнете да използвате „Артикули"

За да започнете да използвате „Артикули" в приложението, първо трябва да го активирате:

 1. В приложението натиснете върху иконата на профила в горния десен ъгъл на екрана.

 2. Сега включете „Показване на артикулите при плащане“.

Това е. Можете да се върнете в раздел „Кошница“, за да започнете да управлявате своите артикули.

Забележка:

Added items will sync across the SumUp App and profile and will also be available on both the Items and Invoices too.

Управление на артикули и категории

Можете да управлявате артикулите, с които разполагате, като добавяте, редактирате и премахвате артикули и техните варианти. За да по-доброто им организиране, можете също да създавате категории и да включвате артикулите си към тях.

 1. От раздел „Кошница“ натиснете символа за редактиране в горния десен ъгъл.

 2. Ще се появи син плюс, натиснете го и изберете „Категория“.

 3. Въведете името на категорията си и потвърдете с “Готово”.

  Забележка: Категориите са подредени по азбучен ред.

Ставките на ДДС са предварително зададени за Вашата държава на регистрация, като универсално е включена и 0% данъчна ставка. Ако трябва да промените, да добавите или да премахнете тези ставки, можете да го направите по следния начин:

 1. С активирана функция „Показване на позициите при плащане“, натиснете иконата на профила в горния десен ъгъл.

 2. Изберете „Данъци“.

 3. Изберете ставката, която желаете да промените и поправете ставката или наименованието според желанията ви.

 4. Натиснете синята отметка в горния десен ъгъл, за да потвърдите.

Можете да добавите нова ставка, като натиснете символа плюс под настоящите си ставки, или да изтриете съществуващи, като изберете подходящата ставка и натиснете "X" до нея.

 1. В раздел „Кошница“ натиснете символа за редактиране в горния десен ъгъл.

 2. Ще се появи син плюс, натиснете го и изберете „Артикул“.

 3. Това ще покажат опции за добавяне на име на позицията, цена, снимка и данъчна ставка. Също така ще можете да добавите варианти на позицията и да посочите категория и цветен код, за да помогнете с организацията.

 4. За да завършите процеса, натиснете синята отметка в горния десен ъгъл.

Натиснете бутона за редактиране в раздел „Кошница“ и изберете категорията, която искате да редактирате или изтриете.

 • За да редактирате категорията, просто променете името й и натиснете „Готово“.

 • За да изтриете, натиснете „Изтрий" и след това потвърдете, като изберете „Изтрий“ отново.

  Забележка: Изтриването на категория ще изтрие и всички позиции в нея. Вижте горните указания за редактиране на позиции, за да промените тяхната категория.

 1. Натиснете символа за редактиране в горния ъгъл в раздел „Кошница“ и изберете артикул за редактиране.

 2. Ще се появи екранът за редактиране на позиция, който Ви позволява да промените всеки аспект от дадена позиция, вкл. име, описание, категория, данъчна ставка и цена.

  Забележка: За да промените снимката, просто натиснете върху съществуващата и изберете „Снимка“ или „Изберете от галерията“. Можете също така да премахнете снимката.

 3. Когато приключите с редактирането, просто натиснете синята отметка, за да потвърдите.

За да изтриете артикула, натиснете червения бутон „Изтриване на артикул“ в долната част на екрана за редактиране.

Забележка:

Готови ли сте за следващата стъпка? Започнете да продавате с „Артикули“.