Забележка:

За помощ при първото използване на 3G устройството, вижте статията Настройка на SumUp 3G.

Зареждане

Зареждането на 3G терминала става с помощта на включения в пакета USB кабел тип C, като го свържете към вашия компютър или друг източник на захранване. Забележка: Можете да приемате плащания, докато зареждате устройството.

Интернет връзка

Необходима е интернет връзка, за да може 3G терминалът да функционира и обработва транзакции. Устройството се предлага с вградена SIM карта и WiFi функция, така че можете да изберете да свържете терминала през локална клетъчна мрежа или към WIFI.

История на продажбите

Преглеждайте всичките си транзакции и вижте допълнителни детайли като дата, час и сума на транзакцията. Едновременно можете да видите и дали плащанията са успешни, неуспешни, възстановени, изплатени или оспорени.

За достъп до историята на продажбите

 1. Влезте в „Менюто“ с натискане върху стрелката нагоре или надолу на терминала.

 2. Кликнете върху „История на продажбите“.

 3. Изберете транзакция от списъка, за да видите подробности за нея, както и информация за изплащанията.

Възстановяване на суми

За да извършите частично или пълно възстановяване на сума от вашия 3G, просто следвайте стъпките по-долу:

 1. Изберете транзакция в „История на продажбите“.

 2. В „Детайли за транзакцията“ изберете транзакцията, като натиснете върху зелената отметка на терминала (изплащането ще покаже банков символ).

 3. Придвижете се до „Възстановяване на транзакция“, използвайки стрелката надолу и потвърдете с натискане върху отметката.

 4. Изберете „Пълно възстановяване“ или „Частично възстановяване“. 

 5. Потвърдете възстановяването, като въведете паролата си.

Настройки

Разгледайте опциите в менюто на 3G терминала.

Достъп до менюто

За да намерите някоя от функциите по-долу, просто влезте в “Меню”, като натискате върху една от стрелките за движение надолу или нагоре на терминала.

Настройки на терминала

За да промените езика на устройството, влезте в "Настройки на терминала“ и „Промяна на езика“, където имате възможност да изберете предпочитания от вас език.

След установяване на първата връзка винаги можете да промените вида й, като изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в “Настройки на терминала”.

 2. Изберете „Вид на връзката”.

 3. Изберете между „Wi-Fi“, „Клетъчна( 3G)“ или „Bluetooth“.

 4. Сега можете да изберете „Включи“ за активиране или „Изключи“ за деактивиране на избрания вид връзка.

 5. За да потвърдите, натиснете върху зелената отметка на терминала.

Режимът на готовност позволява на терминала да остане свързан към мрежата, което Ви дава възможност да сте готови за транзакция във всеки момент. Натиснете за кратко бутона за включване и устройството ще влезе в режим на заспиване.

Забележка:Терминалът автоматично ще влезе в режим на готовност при неизползването му за 4 последователни минути.

За да изключите напълно устройството, задръжте натиснат бутона за включване за около 4 секунди или докато 4-те зелени LED светлини изгаснат. След като терминалът е изключен, той ще трябва да се свърже отново с клетъчната мрежа при включване.

Настройки на профила

За да проверите в кой профил сте влезли на 3G терминала, влезте в "Данни за профила" от менюто. Ще се покажат името на фирмата, кодът на търговеца и имейл адресът.

Научете повече относно как да приемате бакшиши с вашия 3G терминал с нашето специално ръководство за бакшиши.

Ако трябва да добавите данък към продуктите си, сега можете да го направите, като следвате тези стъпки.

За да активирате тази функцията, просто:

 1. Влезте в “Настройки на профила”.

 2. Натиснете върху „Данъци“.

 3. Изберете “Включи.”.

За да редактирате текущите данъчни ставки:

 1. Изберете „Редакция на ДДС ставки“.

 2. Изберете ставката, която желаете да промените.

 3. Натиснете върху „Смени ДДС ставка“.

 4. Въведете новата данъчната ставка.

 5. Потвърдете, като натиснете върху зелената отметка на терминала.

Въведете описание на стоките/услугите, които продавате. За да активирате тази функция, влезте в „Настройки на профила“ и „Описание на продажбите“. Тук можете да активирате функцията, като натиснете „Включи“.

Забележка: Функцията може да бъде деактивирана по всяко време с натискане върху „Изключи“.

За да добавите описание, просто въведете сума, след което натиснете върху зелената отметка и полето с описание ще се появи на екрана. Въведете описанието и потвърдете с „OK“ или зелената отметка на терминала. Сега устройството ще поиска от клиента да постави картата.

За да излезете от SumUp профила си, изберете „Настройки на профила“, след което „Изход“. Тази опция е полезна, когато терминалът се споделя между служители.

Тук можете да намерите важна информация за безопасното използване на терминала: