Как се приемат плащания с 3G

  1. Включете 3G терминала. След като сте въвели данните си за вход по време на настройката на 3G терминала, би трябвало да влизате автоматично.

  2. Въведете желаната сума (минимум 2 лв.) и натиснете зелената отметка.

  3. Когато на екрана се появи „Платете“, клиентът Ви може да плати с:

  4. Ако бъде необходимо, клиентът трябва да одобри плащането, като въведе своя ПИН код или като се подпише на екрана. След това просто натиснете зелената отметка за потвърждение.

След това ще видите съобщението „Изпратете разписка“. Сега можете да изберете да изпратите електронна разписка от 3G терминала, или дая принтирате посредством 3G принтера.