Nastavení terminálu Solo

Připravili jsme pro vás praktický návod k nastavení terminálu Solo, který vás provede jednotlivými kroky od vybalení až po přípravu na přijímání plateb. A až je všechny provedete, můžete si projít návod k přijímání plateb.

Nastavení funkce

V horní části obrazovky terminálu Solo uvidíte šipku směřující dolů. Klepněte na ni nebo ji přetáhněte dolů. Otevře se nabídka různých funkcí a nastavení terminálu.

Nastavení

V této části najdete informace o svém terminálu Solo a profilu SumUp včetně ID obchodníka, výrobního čísla zařízení a aktuální verze softwaru.

Můžete se zde také odhlásit z profilu SumUp. Stačí zvolit "Odhlásit se" a potvrdit.

Tady si můžete upravit nastavení jasu displeje a vybrat, jak dlouho má terminál Solo zůstat odemčený, když ho nepoužíváte.

Můžete zde také upravit nastavení pohotovostního režimu terminálu Solo.

Jazyk terminálu Solo si zvolíte v nabídce Jazyky.

Tady si můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru a stáhnout aktualizace, které vám umožní využívat terminál Solo naplno.

Připojení

K Wi-Fi se připojíte přesunutím přepínače Wi-Fi na Zapnuto a výběrem sítě. Vypnutím Wi-Fi se znovu připojíte k mobilní datové síti přes SIM kartu s neomezenými daty.

Zpracovávání plateb prostřednictvím terminálu Solo vyžaduje připojení k internetu. Další podrobnosti, včetně tipů k řešení problémů, najdete v našem návodu k připojení terminálu Solo k internetu.

Historie prodeje

Na terminálu Solo si můžete zobrazit minulé transakcekontrolovat stav transakcí. Rovnou z terminálu můžete také refundovat transakce nebo posílat potvrzení o platbách. Transakce se navíc dají filtrovat podle data, času a částky, abyste snadno našli přesně to, co hledáte.

 1. V Historii prodeje vyberte příslušnou transakci.

 2. Klepnutím na možnost "Transakce úspěšná" si zobrazíte transakci a související možnosti.

 3. Ve spodní části obrazovky klepněte na Refundovat.

 4. Zadejte částku refundace a klepněte na "Odeslat refundaci".

 5. Potvrďte refundaci zadáním vašeho hesla k SumUp.

Otevře se potvrzovací obrazovka. Klepněte na tlačítko s šipkou nebo na symbol „x“ v horním rohu a vrátíte se k vybrané transakci.

 1. V horní části obrazovky klepněte na šipku směřující dolů.

 2. Zvolte možnost Historie prodeje.

 3. Vyberte v seznamu transakci a projděte si její podrobnosti a informace o poukázání.

Spropitné

Funkci Chytré spropitné můžete povolit v části Spropitné, kde stačí jenom zapnout přepínač. Chytré spropitné umožňuje zákazníkům vybírat z dynamických variant spropitného podle hodnoty transakce nebo dávat libovolné spropitné.

Další podrobnosti o možnostech spropitného v SumUp najdete tady.

Nabíjení

Terminál Solo se dá nabíjet pomocí přibaleného kabelu USB-C 2.0 nebo v nabíjecím stojánku. Během nabíjení můžete dál provádět transakce.

Pohotovostní režim a vypínání terminálu Solo

Terminál Solo funguje i v pohotovostním režimu a může být vzbuzen či uspán krátkým klepnutím na tlačítko napájení. Takto si zvolíte, jak dlouho má Solo zůstat aktivní:

 1. V hlavním menu zvolte sekci Nastavení.

 2. Vyberte "Displej a jas".

 3. V možnosti Automatické uzamčení zvolte preferované časové období. Pohotovostní režim deaktivujete volbou Nikdy.

Terminál Solo vypnete stisknutím vypínače na několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí okno s výzvou k vypnutí. K potvrzení stačí znovu klepnout na Vypnout.