Jak připojit terminál k WiFi

 1. Vyberte si požadovaný jazyk.

 2. Zobrazí se dotaz, jestli se chcete připojit k wi-fi. Připojení potvrdíte klepnutím na zelenou fajfku na terminálu.

 3. Terminál začne vyhledávat sítě WiFi.

 4. Vyberte si požadovanou síť pomocí šipek na terminálu.

 5. Připojení k vybrané síti potvrďte klepnutím na zelenou fajfku.

 6. Zadejte heslo k síti WiFi a potvrďte klepnutím na OK.

Zařízení se připojí k síti, kterou jste vybrali. Teď se můžete přihlásit na terminálu.

Důležité

Pokud máte starší verzi platebního terminálu 3G, nemůžete využívat připojení k wi-fi. Jakmile terminál zapnete, automaticky se připojí k místní síti a můžete začít provádět transakce.

Připojení k mobilní síti

Díky integrované SIM kartě využívá terminál neomezené mobilní datové připojení k síti nejlepšího poskytovatele, takže neplatíte nic navíc.

Je důležité, abyste nikterak nemanipulovali se zabudovanou SIM kartou a nevyměňovali ji. Mohli byste tak narušit správnou funkci přístroje.

 1. Zapněte platební terminál 3G.

 2. Vyberte si požadovaný jazyk.

 3. Zobrazí se dotaz, jestli se chcete připojit k wi-fi. Připojení odmítnete klepnutím na šipku dolů a pak na zelenou fajfku na terminálu.

Zařízení se připojí k nejsilnější dostupné síti.

Problémy se SIM kartou

Pokud zařízení nemůže navázat spojení a zobrazuje se zpráva Chyba připojení, zkuste tyto kroky:

 • Restartujte zařízení. Vypněte zařízení podržením tlačítka napájení po dobu 4 sekund nebo do zhasnutí 4 zelených LED kontrolek. Počkejte několik sekund a přístroj znovu zapněte.

 • Přesuňte se na jiné místo. K připojení jsou ideální otevřené prostory nebo místa poblíž oken.