Jak začít používat Položky

Než začnete Položky používat v aplikaci, musíte je nejdřív povolit:

 1. Klepněte na profilovou ikonu v horním rohu aplikace.

 2. V této nabídce aktivujte možnost "Zobrazit produkty při placení".

A je to. Když se vrátíte na kartu Košík, můžete svoje položky spravovat.

Poznámka:

Added items will sync across the SumUp App and profile and will also be available on both the Items and Invoices too.

Správa položek a kategorií

Položky a jejich varianty, které nabízíte, můžete přidávat, upravovat a odstraňovat. Položky se dají uspořádat do kategorií, které si snadno vytvoříte.

 1. V záložce Košík klepněte na symbol pro úpravy v horním rohu.

 2. Klepněte na symbol modrého plus a zvolte "Kategorie".

 3. Zadejte název kategorie a klepnutím na Hotovo jej potvrďte.

  Poznámka: Kategorie budou ve výběru Položek seřazené abecedně.

Sazby DPH jsou přednastaveny pro zemi, ve které jste se zaregistrovali, a univerzálně je přidána také sazba 0 %. Pokud chcete přidat novou sazbu nebo pozměnit či odstranit ty stávající, postupujte takto:

 1. Povolte možnost Zobrazit položky při placení a klepněte na ikonu profilu v pravém horním rohu.

 2. Zvolte "Daně".

 3. Vyberte daňovou sazbu, kterou chcete změnit, a podle potřeby ji upravte nebo změňte její název.

 4. Změny potvrdíte klepnutím na modrou fajfku v horním rohu.

Novou sazbu můžete přidat klepnutím na symbol plus pod stávajícími sazbami. Stávající sazby můžete smazat klepnutím na X poté, co zvolíte příslušnou sazbu.

 1. V záložce Košík klepněte na symbol pro úpravy v horním rohu.

 2. Klepněte na symbol modrého plus a zvolte "Položky".

 3. V zobrazeném seznamu si můžete vybrat, zda chcete položku pojmenovat či k ní přidat popis, cenu, obrázek nebo daňovou sazbu. Budete moci přidávat i varianty položek a přiřazovat k položkám kategorie a barevné kódy, aby vše bylo přehlednější.

 4. Úpravy dokončíte klepnutím na modrou fajfku v horním rohu.

Na kartě Košík klepněte na tlačítko úprav a vyberte kategorii, kterou chcete upravit nebo smazat.

 • Kategorii snadno upravíte tak, že změníte její název a klepnete na "Hotovo".

 • Pokud ji chcete smazat, klepněte na tlačítko "Odstranit" a potvrďte tento krok dalším stisknutím tlačítka "Odstranit".

  Upozornění: Smazáním kategorie smažete také veškeré položky, které do ní patří. Nahoře najdete pokyny k úpravám položek, když chcete změnit kategorii, do které jsou přiřazené.

 1. Na kartě Košík klepněte v horním rohu na symbol úprav a vyberte položku, kterou chcete upravit.

 2. Otevře se vyskakovací okno, ve kterém můžete změnit jakoukoli vlastnost položky (název, popis, kategorii, daňovou sazbu nebo cenu).

  Upozornění: Chcete-li změnit obrázek, stačí klepnout na ten současný a zvolit možnost Udělat fotku nebo Vybrat z galerie. Obrázek se dá také snadno smazat.

 3. Po dokončení úpravy potvrďte klepnutím na modrou fajfku.

Položku můžete odstranit klepnutím na červené tlačítko "Smazat položku" dole v okně úprav.

Prodej položek

Přidané položky můžete následně využívat k rychlejšímu prodávání pomocí SumUp.