Poznámka:

S nastavením platebního terminálu 3G vám pomůže článek SumUp 3G: průvodce nastavením.

Nabíjení

Platební terminál SumUp 3G je možné nabíjet pomocí přibaleného USB kabelu typu C, který se dá připojit k počítači nebo jinému napájecímu zdroji. Poznámka: platby je přes terminál možné přijímat i během nabíjení.

Připojení k internetu

Platební terminál SumUp 3G potřebuje k provozu a provádění plateb připojení k internetu. Do přístroje je zabudována karta SIM i funkce wi-fi, a tak můžete svůj terminál připojit k místní mobilní síti nebo wi-fi.

Historie prodeje

Udržujte si přehled o všech transakcích včetně podrobností, jako je datum, čas a částka. Rychle zjistíte, jestli transakce proběhly úspěšně, nebyly provedeny, byly refundovány, poukázány nebo zpětně uhrazeny.

Přístup k historii prodeje

 1. Stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů na platebním terminálu otevřete menu terminálu.

 2. Klikněte na Historii prodeje.

 3. Zvolte ze seznamu transakci, abyste si mohli prohlédnout podrobnosti o ní a o poukázání platby.

Vyřizování refundací

Chcete-li pomocí terminálu 3G provést částečnou či úplnou refundaci, postupujte takto:

 1. Zvolte v Historii prodeje příslušnou transakci.

 2. V nabídce Podrobnosti o transakci zvolte transakci kliknutím na zelenou fajfku na terminálu (u poukázané platby se zobrazuje symbol banky).

 3. Pomocí šipky dolů sjeďte na možnost Refundovat transakci a stiskněte zelenou fajfku.

 4. Pak už stačí jenom vybrat Plnou refundaci nebo Částečnou refundaci.

 5. Potvrďte refundaci zadáním hesla.

Nastavení

Projděte si možnosti v menu platebního terminálu 3G.

Jak otevřít menu

Všechny následující funkce jsou dostupné v menu, které se otevře po kliknutí na šipku nahoru nebo dolů na platebním terminálu.

Nastavení zařízení

Pokud chcete změnit jazyk platebního terminálu, otevřete Nastavení zařízení, přejděte na položku Změnit jazyk a vyberte požadovaný jazyk zařízení.

Po prvním připojení si můžete druh připojení kdykoli změnit následujícím způsobem:

 1. Přejděte do Nastavení zařízení.

 2. Vyberte Typ připojení.

 3. Vyberte si jednu z možností Wi-Fi, Mobilní (3G) nebo Bluetooth.

 4. Zapněte nebo vypněte vybraný typ připojení pomocí přepínače.

 5. Potvrďte nastavení stisknutím zelené fajfky na terminálu.

Pohotovostní režim umožňuje, aby terminál zůstal připojený k síti, takže budete okamžitě schopni provést transakci. Krátkým stisknutím tlačítka napájení přepnete zařízení do režimu spánku.

Poznámka: Platební terminál automaticky přejde do pohotovostního režimu po 4 minutách nečinnosti.

Zařízení můžete úplně vypnout podržením tlačítka napájení po dobu asi 4 sekund nebo do zhasnutí 4 zelených kontrolek. Poznámka: Když terminál znovu zapnete, musíte jej nejprve připojit k mobilní síti.

Nastavení profilu

Pokud potřebujete zjistit, ke kterému profilu jste přihlášeni na platebním terminálu 3G, otevřete si v menu Detaily profilu. Zobrazí se název vaší firmy, ID obchodníka a e-mailová adresa.

V našem průvodci se dozvíte více o tom, jak s terminálem 3G přijímat spropitné.

Pokud k produktům potřebujete přidat daň, můžete tak učinit pomocí těchto kroků:

Jak snadno aktivovat funkci daně:

 1. Přejděte do Nastavení profilu.

 2. Klepněte na Daně.

 3. Vyberte možnost Zapnout.

Aktuální výše daní můžete upravit následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Upravit daňové sazby.

 2. Vyberte sazbu, kterou chcete změnit.

 3. Klepněte na Změnit daňovou sazbu.

 4. Zadejte novou daňovou sazbu.

 5. Potvrďte nastavení stisknutím zelené fajfky na terminálu.

Zadejte popis zboží/služeb, které prodáváte. Funkci můžete na svém zařízení aktivovat v Nastavení profilu. Následně vyberte možnost Popis tržby. Pak stačí jenom klepnout na možnost Zapnout.

Poznámka: Funkci můžete kdykoli znovu vypnout klepnutím na Vypnout.

Chcete-li přidat popis, stačí zadat částku a klepnout na zelenou fajfku. Na obrazovce se objeví pole pro zadání popisu. Zadejte popis a potvrďte jej klepnutím na OK nebo zelenou fajfku na platebním terminálu. Zařízení vyzve zákazníka, aby přiložil či vložil kartu.

Pokud se chcete z terminálu odhlásit, otevřete Nastavení profilu a klepněte na Odhlásit se. Tato možnost je praktická, pokud terminál používá více zaměstnanců.

Důležité informace o bezpečnosti platebního terminálu najdete tady: