Jak nastavit platební terminál 3G

  1. Zkontrolujte, zda jste dokončili registraci.

  2. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka napájení.

  3. Vyberte si požadovaný jazyk.

  4. Vyberte připojení k wi-fi nebo k mobilní datové síti. V případě wi-fi najděte správnou síť a připojte se k ní pomocí hesla.

  5. Zadejte e-mail a heslo ke svému profilu SumUp. Poznámka: K zadávání číslic můžete použít také klávesnici svého zařízení.

Vše je připraveno k tomu, abyste přes platební terminál 3G mohli začít přijímat karetní platby.

Podrobné pokyny k aktivaci spropitného, úpravě daňových sazeb nebo řešení problémů s připojením najdete v článku SumUp 3G: návod.