Odeslání potvrzení

  1. Po přijetí platby terminálem 3G zvolte "Potvrzení e-mailem" či zaslání "SMS potvrzení".

  2. Zadejte e-mailovou adresu či telefonní číslo zákazníka a potvrďte zelenou fajfkou.

Poznámka:

Potvrzení o platbě prokazuje, že transakce proběhla. Může tedy být užitečné v případě žádosti o dokumentaci k transakci, oznámení podvodu či zpětné úhrady..

Opakované odeslání potvrzení

  1. Otevřete si na terminálu 3G historii prodeje a zvolte, ke které transakci chcete znovu poslat potvrzení o platbě.

  2. Zvolte Potvrzení o platbě a následně Potvrzení e-mailem nebo SMS potvrzení.

    • Máte-li připojenou tiskárnu 3G, můžete potvrzení o platbě také vytisknout

  3. Zadejte kontaktní údaje zákazníka a potvrďte zelenou fajfkou.

Vytisknout stvrzenku

  1. Připojte platební terminál 3G k tiskárně 3G a proveďte na terminálu transakci.

  2. Po dokončení transakce zvolte Tisk potvrzení o platbě.

Pokud aktivujete automatický tisk, budou se potvrzení o platbě tisknout po každé transakci. Rovněž můžete tisknout potvrzení o platbě k dřívějším transakcím. Stačí postupovat podle pokynů pro opětovné zaslání a zvolit tisk.

Poznámka:

V zájmu ochranu osobních údajů neukládáme kontaktní údaje používané pro potvrzení o platbě. Poznamenejte si tedy vše, co můžete později potřebovat.