Anmodninger om indhentning af oplysninger

Anmodninger om indhentning af oplysninger er almindelige anmodninger om flere oplysninger om en transaktion.

Vi giver dig besked om alle anmodninger om indhentning af oplysninger i forbindelse med din profil. Du skal blot tjekke kravene til anmodninger om indhentning af oplysninger og sende oplysningerne til os, så sender vi dem videre til kortholders bank.

Hvis det er praktisk muligt, råder vi til, at du kontakter din kunde direkte for at løse problemet, før en potentiel tilbageførsel påbegyndes.

Svindelrapporter

Svindelrapporter, også kendt som indberetninger om svindel, er, når en bank giver os besked om, at en kundes kort er blevet anmeldt som mistet, stjålet, forfalsket eller misbrugt. Der vil ikke blive anmodet om penge på dette tidspunkt, men risikoen for en tilbageførsel er meget høj.

Vi giver dig besked om indberetninger om svindel. Hvis du har mulighed for det, vil det være en fordel at kontakte kunden for at løse problemet uden behov for en tilbageførsel.

Sådan fungerer anmodninger om indhentning af oplysninger og svindelrapporter

Et procesdiagram viser processen for svindelrapporter og anmodninger om indhentning af oplysninger:
1. Kortholderen sender en forespørgsel om en transaktion.
2. Kortholderens bank anmoder forhandleren om flere oplysninger om transaktionen.
3. Forhandleren sender flere oplysninger om transaktionen.
4. Hvis oplysningerne ikke sendes, eller hvis oplysningerne er mangelfulde, kan det føre til en tilbageførsel.