Kom i gang med at bruge Produkter

For at begynde at bruge Produkter i appen skal du aktivere funktionen:

 1. Tryk på profilikonet i appens øverste hjørne.

 2. Fra denne menu skal du aktivere skifteknappen "Vis produkter ved kassen".

Det var det hele. Nu kan du vende tilbage til fanen “Kasse” for at begynde at administrere dine produkter.

Bemærk:

Tilføjede produkter synkroniseres på tværs af SumUp-appen og -profilen og vil også være tilgængelige under både produkter og fakturaer.

Administrer produkter og kategorier

Du kan administrere de produkter, du tilbyder, ved at tilføje, redigere og fjerne produkter og deres varianter. Som en hjælp til at organisere disse produkter kan du også oprette kategorier og fordele dine produkter i dem.

 1. Under fanen "Kasse" skal du trykke på redigeringssymbolet i øverste hjørne.

 2. Et blåt plus-symbol vises, tryk på det og vælg "Kategori".

 3. Indtast et navn på din kategori, og tryk på Færdig for at bekræfte.

  Bemærk: Kategorierne står i alfabetisk rækkefølge i afsnittet Produkter.

Momsprocenterne er forudindstillet for dit registreringsland, og en skatteprocent på 0 % er også altid inkluderet. Hvis du har brug for at ændre eller fjerne disse procentsatser eller tilføje flere, kan du gøre det på følgende måde:

 1. Aktiver “Vis produkter ved kassen”, og tryk på profilsymbolet i øverste højre hjørne.

 2. Vælg "Skatter".

 3. Vælg den skatteprocent, du ønsker at redigere, og ret procentsatsen og/eller navnet efter behov.

 4. Tryk på det blå flueben i øverste hjørne for at bekræfte.

Du kan tilføje en ny procentsats ved at trykke på plus-symbolet under dine aktuelle procentsatser eller slette eksisterende procentsatser ved at vælge den relevante procentsats og trykke på "X" ved siden af den.

 1. Under fanen "Kasse" skal du trykke på redigeringssymbolet i øverste hjørne.

 2. Et blåt plus-symbol vises, tryk på det og vælg "Kategori".

 3. Nu vises mulighederne for at tilføje et produktnavn, en beskrivelse, en pris, et billede og en skatteprocent. Du kan også tilføje produktvarianter og tildele en kategori og en farvekode, så det bliver endnu nemmere at holde styr på.

 4. Tryk på det blå flueben i øverste hjørne, når du er færdig.

Tryk på redigeringsknappen under fanen "Kasse", og vælg den kategori, du vil redigere eller slette.

 • For at redigere kategorien skal du blot ændre navnet og trykke på "Færdig".

 • For at slette skal du trykke på "Slet" og derefter bekræfte ved at trykke på "Slet" igen.

  Vær opmærksom på, at sletning af en kategori sletter alle produkterne i den. Se ovenstående vejledning om redigering af produkter for at ændre deres kategori.

 1. Tryk på redigeringssymbolet i øverste hjørne af fanen "Kasse", og vælg et produkt, som du vil redigere.

 2. Skærmen til redigering af produkter vises, så du kan ændre alle oplysninger om produktet, herunder navn, beskrivelse, kategori, skatteprocent og pris.

  Bemærk: For at ændre billedet skal du blot trykke på det aktuelle billede og vælge "Tag et billede" eller "Vælg fra galleri". Du kan også blot fjerne billedet.

 3. Tryk på det blå flueben for at bekræfte, når du er færdig med at redigere.

Du kan slette et produkt ved at trykke på den røde knap "Slet produkt" i bunden af produktredigeringsskærmen.

Bemærk:

Klar til næste trin? Begynd at sælge via Produkter.