Bemærk:

For at få hjælp til at konfigurere din 3G-læser, tjek artiklen SumUp 3G: Setup Guide.

Opladning

Oplad SumUp 3G-kortlæseren med USB type-C kablet, der følger med, ved at slutte det til din computer eller en anden strømkilde. Bemærk: Kortlæseren kan godt foretage transaktioner under opladning.

Internetforbindelse

SumUp 3G kortlæseren skal være tilsluttet internettet for at kunne fungere og behandle betalinger. Enheden leveres med et integreret SIM -kort og Wi-Fi -funktion, så du kan vælge at tilslutte din kortlæser via et lokalt mobilnetværk eller Wi-Fi.

Salgshistorik

Se alle dine transaktioner med oplysninger som f.eks. dato, tidspunkt og beløb. Du kan også hurtigt se, om dine transaktioner lykkedes, mislykkedes, blev refunderet, udbetalt eller tilbagebetalt.

Sådan kan du se salgshistorikken

 1. Gå til “Menu” ved at klikke på pil op eller ned på kortlæseren.

 2. Klik på “Salgshistorik”.

 3. Vælg en transaktion fra listen for at se transaktionsoplysninger og udbetalingsoplysninger.

Udstedelse af refunderinger

For at udstede en delvis eller fuld refundering fra din 3G skal du gøre følgende:

 1. Vælg en transaktion i din "Salgshistorik".

 2. Under "Transaktionsoplysninger" vælger du transaktionen ved at klikke på det grønne flueben på læseren (udbetalingen viser et banksymbol).

 3. Scroll til "Refunder transaktion" ved hjælp af pil ned, og bekræft ved at klikke på fluebenet.

 4. Vælg mellem "Fuld refundering" eller "Delvis refundering". 

 5. Bekræft refunderingen ved at indtaste din adgangskode.

Indstillinger

Se valgmulighederne i 3G kortlæserens menu.

Sådan får du adgang til menuen

For at finde en af nedenstående funktioner skal du blot gå til “Menu” ved at klikke på pil op eller ned på kortlæseren.

Enhedsindstillinger

For at ændre sprog på kortlæseren skal du vælge “Enhedsindstillinger“ og derefter “Skift sprog“, hvor du kan vælge dit foretrukne sprog.

Når din første tilslutning er konfigureret, kan du altid ændre tilslutningstypen ved at følge disse trin:

 1. Gå til “Enhedsindstillinger”.

 2. Vælg "Tilslutningstype".

 3. Vælg mellem “Wi-Fi“, “Mobilnetværk (3G)“ eller “Bluetooth“.

 4. Du kan nu vælge “Til“ for at aktivere eller “Fra“ for at deaktivere den valgte tilslutningstype.

 5. Klik på det grønne flueben på læseren for at bekræfte.

Standby-tilstand gør, at kortlæseren kan bevare forbindelsen til netværket, så du er klar til en ny transaktion med et øjebliks varsel. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at få enheden til at gå i dvaletilstand i stedet.

Bemærk: Kortlæseren går automatisk i standby-tilstand efter 4 minutter uden brug.

For helt at slukke for enheden skal du holde tænd/sluk-knappen inde i ca. 4 sekunder, eller indtil de 4 grønne LED-lamper slukker. Når enheden har været slukket, skal den oprette forbindelse til mobilnetværket igen, når den bliver tændt.

Profilindstillinger

Hvis du vil se, hvilken profil du er logget ind i på din 3G kortlæser, skal du gå til “Profiloplysninger” i menuen. Dit virksomhedsnavn, dit forhandler-ID og din e-mailadresse vises.

Find ud af mere om, hvordan du modtager drikkepenge via din 3G læser med vores særlige vejledning til drikkepenge.

Hvis du har brug for at tilføje en skatteprocent til dine produkter, kan du nu gøre det ved at følge disse trin.

Sådan aktiverer du momsfunktionen:

 1. Gå til “Profilindstillinger”.

 2. Klik på “Skatter”.

 3. Vælg “Til”.

Sådan redigerer du de nuværende momsprocenter:

 1. Vælg “Rediger momsprocenter”.

 2. Vælg den procent, du vil ændre.

 3. Klik på “Skift momsprocent”.

 4. Indtast den nye momsprocent.

 5. Bekræft ved at klikke på det grønne flueben på læseren.

Angiv en beskrivelse af de varer/tjenester, du sælger. For at aktivere denne funktion på din enhed skal du gå til “Profilindstillinger“ efterfulgt af “Salgsbeskrivelse“. Her kan du aktivere funktionen ved at trykke på “Til”.

Bemærk: Du kan altid deaktivere funktionen ved at trykke på “Fra”.

For at tilføje en beskrivelse skal du blot indtaste et beløb og klikke på det grønne flueben – derefter vises beskrivelsesfeltet på skærmen. Indtast beskrivelsen, og bekræft ved at trykke på “OK” eller på det grønne flueben på kortlæseren. Enheden beder nu din kunde om at lægge deres kort på kortlæseren eller indsætte det.

Du kan logge af kortlæseren ved at vælge “Profilindstillinger“ og derefter “Log ud“. Denne mulighed er praktisk, hvis flere medarbejdere deler samme enhed.

Du kan finde vigtige sikkerhedsoplysninger om din kortlæser her: