Αιτήματα ανάκτησης

Τα αιτήματα ανάκτησης είναι βασικά αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συναλλαγή.

Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αιτήματα ανάκτησης που σχετίζονται με το προφίλ σας. Εσείς απλώς ελέγξτε τις απαιτήσεις για τα αιτήματα ανάκτησης και στείλτε μας τις πληροφορίες, και εμείς θα φροντίσουμε να τις διαβιβάσουμε στην τράπεζα του κατόχου της κάρτας.

Εφόσον είναι δυνατό, συνιστάται να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πελάτη σας για να επιλύσετε το πρόβλημα πριν από την έναρξη μιας πιθανής ακύρωσης χρέωσης.

Αναφορές απάτης

Οι αναφορές απάτης, γνωστές και ως ειδοποιήσεις απάτης, είναι οι περιπτώσεις στις οποίες μια τράπεζα μάς ενημερώνει ότι η κάρτα ενός πελάτη έχει αναφερθεί ότι έχει χαθεί, έχει κλαπεί, έχει πλαστογραφηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί με δόλιο τρόπο. Δεν ζητούνται χρήματα σε αυτό το σημείο, αλλά οι πιθανότητες για μια ακύρωση χρέωσης είναι πολύ μεγάλες.

Θα σας ενημερώσουμε για την ειδοποίηση απάτης. Εφόσον είναι δυνατό, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας για να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί κάποια ακύρωση χρέωσης.

Πώς λειτουργούν τα αιτήματα ανάκτησης και οι αναφορές απάτης

Ένα διάγραμμα ροής που δείχνει τη διαδικασία των αναφορών απάτης και των αιτημάτων ανάκτησης:
1. Ο κάτοχος της κάρτας αμφισβητεί μια συναλλαγή.
2. Η τράπεζα του κατόχου της κάρτας ζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή από τον έμπορο.
3. Ο έμπορος παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή.
4. Αν δεν δοθούν πληροφορίες ή αν οι πληροφορίες δεν είναι ικανοποιητικές, μπορεί να ακολουθήσει ακύρωση χρέωσης.