Σύνδεση τερματικών POS μέσω Bluetooth

  1. Ανοίξτε το τερματικό POS και ενεργοποιήστε το Bluetooth.

  2. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε το εικονίδιο προφίλ στην επάνω γωνία της οθόνης.

  3. Ανοίξτε το "Τερματικό POS" και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί εναλλαγής "Αποδοχή πληρωμών με τερματικό POS" είναι ενεργοποιημένο.

    • Αν συνδέετε ένα τερματικό POS για πρώτη φορά, πατήστε "Σύνδεση τερματικού POS"

    • Εάν έχετε ήδη συνδέσει ένα τερματικό POS, πατήστε "Εναλλαγή σε άλλο τερματικό POS"

  4. Ελέγξτε ότι ο 3ψήφιος αριθμός στην εφαρμογή αντιστοιχεί στον αριθμό σειράς που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τερματικού σας. Επιβεβαιώστε πατώντας "Σύνδεση".

  5. Το τερματικό POS και η εφαρμογή σας θα επιβεβαιώσουν την επιτυχία της σύνδεσης. Το τερματικό POS σας μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής όταν είναι ανενεργό, αλλά θα παραμείνει συνδεδεμένο.

Εάν δεν βλέπετε τη συσκευή σας, πατήστε "Επανάληψη σάρωσης" για να προσπαθήσετε ξανά ή δοκιμάστε να  επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth. Εναλλακτικά, συνδέστε ένα τερματικό POS χρησιμοποιώντας ένα από τα καλώδια που περιλαμβάνονται στο POS Lite.

Πρόσθετη ρύθμιση

Προσφέρετε εκτυπωμένες αποδείξεις μετά από συναλλαγές ή επανεκτυπώστε αποδείξεις από προηγούμενες πωλήσεις συνδέοντας έναν εκτυπωτή και επιλέγοντας τις προτιμώμενες ρυθμίσεις.

Απλοποιήστε τις πληρωμές με μετρητά με τη SumUp, ρυθμίζοντας ένα συρτάρι μετρητών προς χρήση. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με την εφαρμογή για να λειτουργήσει αυτό.

Ξεκινήστε να δέχεστε κάρτα

Αφού τα ρυθμίσετε όλα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να δέχεστε πληρωμές με κάρτα με το τερματικό POS σας.