Πώς μπορώ να ανοίξω και να κατεβάσω τις αναφορές μου

  1. Στο Προφίλ SumUp σας, κάντε κλικ στην καρτέλα "Αρχική" στην αριστερή πλευρά.

  2. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Όλες οι αναφορές".

  3. Επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας το μπλε κουμπί ημερομηνίας στην επάνω αριστερή γωνία.

  4. Κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς που θέλετε να εξαγάγετε.

Ποιες αναφορές είναι διαθέσιμες;

Το τιμολόγιο των τελών συναλλαγής περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα τέλη συναλλαγής του μήνα. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε αυτό το ποσό, καθώς έχει ήδη αφαιρεθεί από τις εξοφλήσεις σας. Στο πλαίσιο των οικονομικών υπηρεσιών, τα τέλη μας απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Θα σας στείλουμε το τιμολόγιο τελών μέσω email μαζί με κάθε μηνιαία αναφορά εξοφλήσεων.

Η αναφορά εξοφλήσεων είναι μια λίστα όλων των συναλλαγών με κάρτα που έχουν ήδη καταβληθεί σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της εξόφλησης και των σχετικών τελών συναλλαγής.

Μάθετε περισσότερα για τις αναφορές εξοφλήσεων.

Η αναφορά εσόδων παρέχει μια σύνοψη όλων των αγαθών ή υπηρεσιών που έχετε πουλήσει σε μια χρονική περίοδο, με ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά κατηγορία, μέθοδο πληρωμής και υπαλλήλους.

Μπορείτε να αναφέρετε εύκολα τους φόρους σας, κατεβάζοντας την αναφορά σας σε μορφή PDF και αποστέλλοντάς την σε όλες τις σχετικές οικονομικές αρχές.

Η αναφορά πωλήσεων παρουσιάζει λεπτομερώς τη δραστηριότητα πωλήσεών σας για ένα χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε προσθέσει στην ενότητα "Τεμάχια", παρέχει μια σύνοψη του αριθμού των τεμαχίων που πουλήσατε, είτε αυτά αγοράστηκαν με μετρητά είτε με κάρτα, καθώς και της φορολογικής κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν.

Στην αναφορά συναλλαγών αναγράφονται όλες οι συναλλαγές σας, όπως πληρωμές με κάρτα, πληρωμές με μετρητά και επιστροφές χρημάτων.

Εμφανίζει τη μέθοδο πληρωμής, την κατάσταση συναλλαγής, τον τύπο της κάρτας του πελάτη και, εάν προστεθεί, την περιγραφή συναλλαγής.