Πώς λειτουργούν οι Σύνδεσμοι πληρωμής;

Δημιουργήστε και κοινοποιήστε έναν σύνδεσμο στους πελάτες σας που περιέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες πληρωμής. Οι πελάτες πρέπει να εισαγάγουν τα στοιχεία πληρωμής τους μέσω της ηλεκτρονικής πύλης, για να πληρώσουν.

Πόσο κοστίζουν οι Σύνδεσμοι πληρωμής;

Χρεώνεται τέλος 2,75% για κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή με τη χρήση Συνδέσμων πληρωμής.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Συνδέσμους πληρωμής;

Υπάρχουν ορισμένοι πρόσθετοι περιορισμοί ασφαλείας για τους Συνδέσμους πληρωμής. Δείτε την ενότητα για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς για να δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για πληρωμές εξ αποστάσεως.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε Συνδέσμους πληρωμής

Ακούγεται καλό; Δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε Συνδέσμους πληρωμής.