Τι κάνει μια συσκευή να μπλοκάρει;

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας της συσκευής σας θα ενεργοποιηθεί εάν ανιχνευθεί οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης. Αυτό θα απενεργοποιήσει μόνιμα τη συσκευή σας για την προστασία της ασφάλειάς σας.

Φροντίστε να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της συσκευής σας. Τα ισχυρά χτυπήματα, η πτώση ή η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς ασφαλείας και να μπλοκάρουν τη συσκευή σας.