Πώς λειτουργεί η επαλήθευση

Μετά την εγγραφή σας, το eKYC (ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πελάτη) θα επαληθεύσει τόσο τη διεύθυνση όσο και την ταυτότητά σας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επαληθεύονται αυτόματα μέσω αυτής της διαδικασίας.

Θα σας ειδοποιήσουμε εάν απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα για την επαλήθευση.

Πλησιάζω το όριο επαλήθευσής μου

Η επαλήθευση μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιταχύνετε τη διαδικασία επαλήθευσης αν αναμένετε ότι σύντομα θα φτάσετε στο όριό σας.

Επιπλέον έγγραφα επαλήθευσης

Αν σας ζητηθεί από την ομάδα μας, θα πρέπει να ανεβάσετε στο Προφίλ σας SumUp ορισμένα έγγραφα για να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας.

  • Πιστοποιητικό ταυτοποίησης - π.χ. η σελίδα με τη φωτογραφία του διαβατηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας υπογραφής, ή οι δύο όψεις της άδειας οδήγησής σας

  • Φωτογραφία του εαυτού σας - μια εικόνα που δείχνει καθαρά το πρόσωπό σας

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, έγκυρα και να φέρουν το όνομα και την εικόνα του εγγεγραμμένου κατόχου του Προφίλ SumUp.

Πρόσθετα έγγραφα

Μπορεί επίσης να χρειαστούμε κάποια επιπλέον τεκμηρίωση αργότερα. Για παράδειγμα, αποδείξεις επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τιμολόγια, επαγγελματικές κάρτες, ιστότοπος της εταιρείας κ.λπ.