Πώς λειτουργεί η επαλήθευση

Μετά την εγγραφή σας, το eKYC (ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πελάτη) θα επαληθεύσει τόσο τη διεύθυνση όσο και την ταυτότητά σας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επαληθεύονται αυτόματα μέσω αυτής της διαδικασίας.

Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη επαλήθευσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα.

Επιπλέον έγγραφα επαλήθευσης

Αν σας ζητηθεί από την ομάδα μας, θα πρέπει να ανεβάσετε στο Προφίλ σας SumUp ορισμένα έγγραφα για να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας.

  • Πιστοποιητικό ταυτοποίησης - π.χ. η σελίδα με τη φωτογραφία του διαβατηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας υπογραφής, ή οι δύο όψεις της άδειας οδήγησής σας

  • Φωτογραφία του εαυτού σας - μια εικόνα που δείχνει καθαρά το πρόσωπό σας

Όλα τα έγγραφα πρέπει να εξακολουθούν να είναι έγκυρα και να φέρουν το όνομα και την εικόνα του ατόμου που έχει εγγραφεί με το συγκεκριμένο Προφίλ SumUp.

Σημείωση:

Ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα αργότερα κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Για παράδειγμα, αποδείξεις επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τιμολόγια, επαγγελματικές κάρτες, ιστότοπος της εταιρείας κ.λπ.