Ενεργοποίησης Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

Το 3DS/SCA πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για μεταφορές. Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SCA.

Μεταφέρετε χρήματα από τον Επαγγελματικό σας λογαριασμό

Μπορείτε να στείλετε εύκολα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς EUR σε χώρες SEPA. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές διαδικτυακά και αυτοπροσώπως με τη SumUp Card σας, οπουδήποτε γίνεται δεκτή η Mastercard.

Η μεταφορά θα διαρκέσει 1-3 ημέρες. Ελέγξτε την κατάσταση της μεταφοράς σας στη σελίδα επισκόπησης του Επαγγελματικού λογαριασμού σας. Για να ζητήσετε επιβεβαίωση της μεταφοράς, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης.

Πραγματοποιήστε επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Ρυθμίστε πληρωμές με άμεση χρέωση ή προγραμματίστε επαναλαμβανόμενες πληρωμές με τον Επαγγελματικό σας λογαριασμό για να κάνετε τις πληρωμές σας χωρίς ταλαιπωρία.

Όρια Επαγγελματικού λογαριασμού

Ο Επαγγελματικός λογαριασμός σας έχει ορισμένα προεπιλεγμένα όρια μεταφοράς. Αν τα ξεπεράσετε, η μεταφορά σας μπορεί να μην είναι επιτυχής. Μπορείτε να δείτε άλλες αιτίες για μη επιτυχείς μεταφορές στον οδηγό μας.