Πριν συνδεθείτε

Ελέγξτε τη συμβατότητα του κινητού σας, σιγουρευτείτε ότι το τερματικό POS και η συσκευή κινητού είναι φορτισμένα και διασφαλίστε ότι η εφαρμογή σας είναι ενημερωμένη.

Επαναφορά του Bluetooth του τερματικού POS σας

Αν η συσκευή σας είναι συμβατή και το τερματικό POS σας είναι φορτισμένο, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, δοκιμάστε να επαναφέρετε τη σύνδεσή σας.

  1. Απενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου ή του tablet σας.

  2. Κλείστε την Εφαρμογή SumUp στη συσκευή σας.

  3. Βεβαιωθείτε ότι το τερματικό POS σας δεν φορτίζει. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας του τερματικού POS για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το τερματικό POS να απενεργοποιηθεί.

  4. Πατήστε παρατεταμένα ξανά το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Release for BT» (Απελευθέρωση για ΚΛ) και να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

  5. Αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Θα ακούσετε ένα δεύτερο μπιπ ως επιβεβαίωση της επαναφοράς.

Επανασύνδεση της συσκευής μου

Αφού επαναφέρετε το Bluetooth, δοκιμάστε να επανασυνδέσετε χειροκίνητα τη συσκευή σας.

Πρόσθετη αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν η σύνδεση Bluetooth εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το τερματικό POS σας και τη συσκευή στην οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε.

Εάν συνδέεστε σε τηλέφωνο ή tablet, μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να εκκαθαρίσετε τη μνήμη cache της εφαρμογής Bluetooth στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου ή του tablet σας.

Εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε;

Η συσκευή σας ενδέχεται να είναι ελαττωματική ή μπλοκαρισμένη. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν το τερματικό POS σας είναι ελαττωματικό.