Τι έχει αλλάξει;

Πλέον, θα σας στέλνουμε δυο αναφορές για ενεργά τερματικά POS κάθε μήνα, για να συμμορφωνόμαστε με τους νέους κανονισμούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ακόμη, έχουμε υποβάλλει μια δήλωση συμμόρφωσης προς την ΑΑΔΕ ότι τα τερματικά POS Solo συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Είναι συμβατό το τερματικό POS μου;

Αν έχετε τερματικό POS Air ή 3G, πρέπει να ζητήσετε μια δωρεάν αναβάθμιση σε τερματικό POS Solo, σύμφωνα με τη συμμόρφωση.

Οι κάτοχοι τερματικών POS Solo δεν χρειάζεται να λάβουν καμία δράση, καθώς επί του παρόντος αναπτύσσουμε το πρωτόκολλο συμμόρφωσης για αυτήν τη συσκευή.

Αίτηση δωρεάν αναβάθμισης σε Solo

Επικοινωνήστε με την ομάδα Υποστήριξης για δωρεάν αναβάθμιση σε Solo. Αν έχετε εκτυπωτή 3G, μπορείτε, επίσης, να αναβαθμίσετε σε εκτυπωτή Solo δωρεάν.

Μάθετε περισσότερα για την αποστολή.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις

Είναι απαραίτητο να κάνετε μια συναλλαγή με το νέο σας τερματικό POS, όταν το παραλάβετε, για να το εγγράψετε και να διασφαλίσετε τη συνεχή συμμόρφωση.