Τι πρέπει να περιλαμβάνει το τιμολόγιό σας

Ένα λεπτομερές τιμολόγιο, που εκδίδεται στην επωνυμία της εταιρείας σας, θα πρέπει:

  • να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, αλλά και αναφορά στη SumUp ως πάροχο πληρωμών

  • να εκδίδεται στον κάτοχο της κάρτας

  • να περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία της πληρωμής, ώστε να αντιστοιχεί στη συναλλαγή στο Ιστορικό Πωλήσεων

  • να υπογράφεται από τον κάτοχο της κάρτας

  • να περιλαμβάνει τη διεύθυνση του πελάτη και έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή μια διεύθυνση email (σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί του).