Επίλυση προβλημάτων πληρωμής

  • Επαναλάβετε τη συναλλαγή - οι πληρωμές ενδέχεται να διακόπτονται λόγω σφαλμάτων διακομιστή, κλεισίματος της εφαρμογής ή λήξης χρονικών ορίων πληρωμής. Η επανάληψη μιας συναλλαγής θα διορθώσει αυτά τα προβλήματα

  • Ελέγξτε το ποσό πληρωμής - δεν είναι δυνατή η αποδοχή πληρωμών κάτω του 1 €. Μέχρι να επαληθεύσετε το προφίλ σας ισχύει επίσης ένα όριο προ-επαλήθευσης 5.000 €

  • Δοκιμάστε μια διαφορετική κάρτα - ελέγξτε τη λίστα των αποδεκτών μεθόδων πληρωμής για να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα του πελάτη σας είναι συμβατή

  • Ελέγξτε τη σύνδεσή σας - για τις συναλλαγές απαιτείται σύνδεση στο Internet. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της σύνδεσής σας και επαναλάβετε την πληρωμή

  • Επαναφέρετε το Bluetooth σας - εάν λαμβάνετε πληρωμές μέσω συσκευής που είναι συνδεδεμένη με Bluetooth, επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth για να βεβαιωθείτε ότι το τερματικό POS σας είναι σωστά συνδεδεμένο

Οι απορριφθείσες συναλλαγές δεν χρεώνονται

Τα τέλη μας χρεώνονται μόνο όταν μια συναλλαγή εκτελεστεί επιτυχώς. Δεν πληρώνετε για αποτυχημένες συναλλαγές ή συναλλαγές επιστροφής χρημάτων.