Πώς να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις του τερματικού POS

  1. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε το εικονίδιο προφίλ στη γωνία.

  2. Επιλέξτε "Τερματικό POS" και βεβαιωθείτε ότι το Air είναι συνδεδεμένο.

  3. Πατήστε το τερματικό που χρησιμοποιείτε για να ελέγξετε για ενημερώσεις. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τυχόν ενημερώσεις που μπορούν να εγκατασταθούν.