1. Πατήστε ή σύρετε προς τα κάτω το βέλος στο επάνω μέρος της οθόνης του Solo.

  2. Επιλέξτε "Συνδέσεις" και, στη συνέχεια, "Bluetooth".

  3. Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής Bluetooth για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth του Solo.

Σύνδεση σε άλλη συσκευή

Με ενεργοποιημένο το Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε το τερματικό POS σας με μια άλλη συσκευή, όπως ένα smartphone ή ένα tablet, για να λαμβάνετε πληρωμές.