Αποκτώντας πρόσβαση στο ιστορικό των πωλήσεών σας, μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση όλων των συναλλαγών σας.

Πώς μοιάζει μια επιτυχημένη συναλλαγή;

Όταν χρησιμοποιείτε τη SumUp για την αποδοχή πληρωμών, θα λαμβάνετε ζωντανά επιβεβαίωση σχετικά με την επιτυχία της πληρωμής σας. Τόσο το τερματικό POS όσο και η Εφαρμογή SumUp σας υποδεικνύουν μια επιτυχή συναλλαγή. 

Μια επιτυχημένη συναλλαγή θα εμφανιστεί στο Προφίλ SumUp ή στην Εφαρμογή SumUp σας ως εξής:

  1. Μια επιτυχημένη συναλλαγή

  2. Μια επιτυχής πληρωμή με κάρτα καταβλήθηκε στον τραπεζικό σας λογαριασμό

  3. Μια επιτυχής πληρωμή με κάρτα καταβλήθηκε στη SumUp Card σας

  4. Μια συναλλαγή επιστροφής χρημάτων

Εάν θέλετε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή, απλώς κάντε κλικ στην ίδια τη συναλλαγή και θα ανοίξει μια ψηφιακή απόδειξη.

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω μια αποτυχημένη συναλλαγή;

Εάν μια συναλλαγή αποτύχει, είτε λόγω μιας απορριφθείσες κάρτας είτε λόγω της λήξης ενός χρονικού ορίου ή επειδή η σύνδεση Bluetooth απέτυχε, το τερματικό POS και η Εφαρμογή SumUp σας θα σας ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο.

  1. Μια αποτυχημένη συναλλαγή

  2. Για αυτήν την πληρωμή με κάρτα, ζητήθηκε ακύρωση χρέωσης.

Σημαντικό:

Για να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, η SumUp ακυρώνει κάθε συναλλαγή που δεν ολοκληρώνεται εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (λήξη χρονικού ορίου).