Πώς να κάνετε μια επιστροφή χρημάτων

  1. Στο  Προφίλ σας SumUp, επιλέξτε "Πωλήσεις" από το αριστερό μέρος της οθόνης στην αρχική οθόνη.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πωλήσεις" και επιλέξτε τη συναλλαγή για την οποία θέλετε να προβείτε σε επιστροφή χρημάτων για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

  3. Για να ξεκινήσετε μια επιστροφή χρημάτων, κάντε κλικ στο σύμβολο με το κυκλικό βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

  4. Εισαγάγετε το ποσό της επιστροφής χρημάτων για πλήρη ή μερική επιστροφή χρημάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

  5. Ολοκληρώστε την επιστροφή χρημάτων εισαγάγοντας τον κωδικό πρόσβασής σας και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επιβεβαίωση".

Οι επιστροφές χρημάτων για πληρωμές θα πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται στην αρχική κάρτα πληρωμής, εκτός εάν έχετε ρητή συμφωνία από τον κάτοχο της κάρτας για επιστροφή χρημάτων με άλλο τρόπο.

Επιτρέψτε στους υπαλλήλους να παρέχουν επίσης επιστροφές χρημάτων αλλάζοντας τα δικαιώματα των υπαλλήλων.

Υπάρχει χρονικό όριο για τις επιστροφές χρημάτων;

Οι τεχνικοί περιορισμοί τρίτων σημαίνουν ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιστροφών χρημάτων για ορισμένες συναλλαγές που είναι παλαιότερες των 90 ημερών.

Επιστροφές μετά από εξοφλήσεις

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιστροφή χρημάτων για πληρωμές μόνο εάν έχετε αρκετά χρήματα από εξοφλήσεις που δεν έχουν ακόμη αναληφθεί για να καλύψετε το ποσό της επιστροφής χρημάτων. Με άλλα λόγια, εάν έχετε μόλις λάβει μια πληρωμή, ενδέχεται να μην μπορείτε να προβείτε σε επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβετε περισσότερες συναλλαγές.

Το τέλος συναλλαγής μας εφαρμόζεται μόνο όταν εξοφληθεί μια συναλλαγή. Οι επιστροφές χρημάτων για πληρωμές προτού εξοφληθούν δεν χρεώνονται.

Πώς λειτουργεί η μερική επιστροφή χρημάτων;

Οι μερικές επιστροφές χρημάτων διατίθενται για τις περισσότερες συναλλαγές. Για τις συναλλαγές με American Express είναι δυνατές τουλάχιστον μία ημέρα μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής.