Πώς και πότε μπορείτε να λάβετε πληρωμές

Από προεπιλογή, οι εξοφλήσεις, μείον το τέλος συναλλαγής, αποστέλλονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξόφλησής σας ώστε τα χρήματα να καταβάλλονται στην SumUp Card σας και οι εξοφλήσεις σας να γίνονται την αμέσως επόμενη ημέρα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πόσο συχνά θέλετε να λαμβάνετε χρήματα.

Από προεπιλογή, οι εξοφλήσεις σας έχουν οριστεί να πραγματοποιούνται καθημερινά. Έτσι, τα χρήματα από συναλλαγές που δέχεστε θα είναι διαθέσιμα ως εξόφληση σε 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά την αποδοχή της πληρωμής. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές για την αλλαγή της συχνότητας εξόφλησής σας:

  • Καθημερινά - κάθε μέρα, εκτός από αργίες και Σαββατοκύριακα

  • Κάθε εβδομάδα - κάθε Τρίτη 

  • Κάθε μήνα - κάθε τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση εξόφλησής σας για να δείτε πότε και πού εστάλησαν τα χρήματά σας και για να να μάθετε τι μπορεί να καθυστερήσει τις εξοφλήσεις σας.

Σημείωση:

Η επιστροφή χρημάτων από πληρωμές είναι δυνατή μόνο εάν διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο εκκρεμών εξοφλήσεων για την κάλυψη του ποσού της επιστροφής χρημάτων.