Συμβατότητα τερματικού POS

Απαιτείται λειτουργικό Android 8 ή μεταγενέστερο για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SumUp και Bluetooth 4.0 για να συνδεθείτε με τα τερματικά POS μας. Ελέγξτε και ενημερώστε τη συσκευή σας από τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Ορισμένες συσκευές Android δεν μπορούν να ενημερωθούν με το πιο πρόσφατο λογισμικό. Ελέγξτε αν η συσκευή Android που διαθέτετε μπορεί να αναβαθμιστεί κατάλληλα.