Η διαχείριση των μέτρων SCA γίνεται με βάση την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2).

Τι είναι το 3DS2;

Η υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας 3DS2 ή 3D Secure είναι ένας τυποποιημένος κανονισμός πληρωμής για τον έλεγχο ταυτότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτα. Αυτή η μέθοδος θα γίνει η κύρια μέθοδος ελέγχου ταυτότητας για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του 3DS2;

  • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων: Το 3DS2 εφαρμόζει έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για να κάνει την εμπειρία πιο εύκολη για τους πελάτες σας. Πρόκειται για μια μέθοδο επιβεβαίωσης ταυτότητας με τη χρήση ενός συνδυασμού δύο διαφορετικών παραγόντων.

  • Λιγότερες ψευδείς απορρίψεις:Το νέο πρωτόκολλο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή, η οποία συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των ψευδών απορρίψεων.

  • Λιγότερη εγκατάλειψη καλαθιού αγορών: Ο πελάτης σας θα έχει γρηγορότερη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς και απρόσκοπτη εμπειρία αγορών.

Ποιες είναι οι μέθοδοι επαλήθευσης του SCA;

Το SCA είναι ένα μέτρο ασφαλείας που βασίζεται στον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Κατά συνέπεια, αυτοί οι παράγοντες βασίζονται αυστηρά στον πελάτη.

Εάν πουλάτε αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο, πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα του πελάτη, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 2 από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Κάτι που έχει ο πελάτης (δηλ. τηλέφωνο ή tablet)

  • Κάτι που είναι ο πελάτης (δηλ. αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικό αποτύπωμα)

  • Κάτι που γνωρίζει ο πελάτης (δηλ. PIN ή κωδικό πρόσβαση)

Πώς λειτουργεί το SCA;

  1. Ο πελάτης σας θα μεταβεί στο ταμείο στον ιστότοπό σας για να πληρώσει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία.

  2. Πρέπει να ταυτοποιηθούν, χρησιμοποιώντας 2 από τις 3 μεθόδους επαλήθευσης.

  3. Στις περιπτώσεις συναλλαγών εξ αποστάσεως ή μέσω κινητού τηλεφώνου, ο πελάτης θα λαμβάνει στο τηλέφωνό του έναν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης μίας χρήσης για να εγκρίνει τη συναλλαγή.

  4. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί.

SumUp και SCA

Ως ρυθμιζόμενη χρηματοδοτική εταιρεία, η SumUp είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει πρότυπα SCA για τα ακόλουθα:

Μόνο οι ανέπαφες συναλλαγές άνω των 50 € υπόκεινται σε SCA. Οι συναλλαγές κάτω από αυτό το ποσό δεν απαιτούν επαλήθευση.

Καθώς οι συναλλαγές μέσω συνδέσμων πληρωμών εμπίπτουν στους κανονισμούς SCA, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο πληρωμής θα υπόκεινται σε επαλήθευση SCA.

Για την πρόληψη της απάτης, εφαρμόσαμε το SCA και για τη SumUp Card. Λειτουργεί αν ενεργοποιήσετε το SCA στη συσκευή σας και αν το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει ήδη εφαρμόσει το 3DS από την πλευρά του.

Οι συναλλαγές μέσω εικονικού τερματικού εξαιρούνται από την επαλήθευση SCA.

Πώς να επικοινωνήσετε το SCA στους πελάτες σας

Είτε στη σελίδα "Πληροφορίες για εμάς" στον ιστότοπο της εταιρείας σας είτε με μια μικρή σημείωση στο κατάστημά σας, θα πρέπει να ενημερώνετε τους πελάτες σας γιατί πρέπει να επιβάλλετε τους κανονισμούς SCA. Τονίστε το επιπλέον επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν αυτά τα μέτρα.