Σημείωση:

Τα ακόλουθα προβλήματα ενδέχεται να μην αποτελούν πάντα την αιτία για τη μη επιτυχή εκτέλεση μιας μεταφοράς. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν καθυστερήσεις, καθώς θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσπάθεια μεταφοράς.

Υπέρβαση ορίου μεταφοράς

Σημείωση:

Μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή σε αυτά τα όρια επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξης. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα.

Λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη

Η εισαγωγή λανθασμένων στοιχείων παραλήπτη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μη επιτυχή εκτέλεση μιας συναλλαγής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τα σωστά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και ότι σας έχουν δοθεί τα σωστά προσωπικά στοιχεία παραλήπτη και δοκιμάστε ξανά.

Ο λογαριασμός παραλήπτη δεν υποστηρίζεται ή έχει κλείσει

Ορισμένοι λογαριασμοί δεν δέχονται όλους τους τύπους εμβασμάτων. Είναι πιθανό ο τραπεζικός λογαριασμός του παραλήπτη σας να μην μπορεί να αποδεχτεί το έμβασμά σας.

Μπορεί επίσης ο λογαριασμός του παραλήπτη να έχει κλείσει και, ως εκ τούτου, να μην μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε έμβασμα. Επικοινωνήστε με τον παραλήπτη για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να λάβει το έμβασμά σας.

Μη επαρκές υπόλοιπο λογαριασμού

Η μεταφορά σας μπορεί να μην είναι επιτυχής αν δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να καλύψετε το ποσό της μεταφοράς. Ελέγξτε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και, αν χρειάζεται, προσθέστε χρήματα στον Επαγγελματικό λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε τη μεταφορά.

Επαλήθευση ή διεκπεραίωση μεταφοράς

Για τη διατήρηση της δικής σας ασφάλειας, διενεργούμε τακτικούς ελέγχους στις συναλλαγές για να ελέγχουμε τη νομιμότητά τους. Η επαλήθευση μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες και, ως εκ τούτου, να καθυστερήσει τη μεταφορά σας. Ωστόσο, τα χρήματά σας είναι ασφαλή και θα παραδοθούν μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μεταφοράς σας επιλέγοντας τη συγκεκριμένη μεταφορά στην επισκόπηση του Επαγγελματικού λογαριασμού είτε από την Εφαρμογή SumUp είτε από το Προφίλ σας SumUp.