Είναι η SumUp υπεύθυνη για τη φορολογική μου συμμόρφωση;

Ως πάροχος προϊόντων κινητού σημείου πώλησης και συναφών υπηρεσιών, η SumUp δεν είναι υπεύθυνη για τη φορολογική σας συμμόρφωση και δεν θα αλληλεπιδράσει με τις φορολογικές αρχές για να τους παράσχει τα δεδομένα φορολογικών συναλλαγών των εμπόρων.

Οι έμποροι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναφορά, την είσπραξη και τη διαβίβαση των φόρων στην αρμόδια φορολογική αρχή. Οι έμποροι ενδέχεται να υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα τοπικό, δημοσιονομικά συμμορφούμενο φορολογικό σύστημα, όπως οι ταμειακές μηχανές, για την αποδοχή πληρωμών σε μετρητά ή/και με κάρτα. Αυτό πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα και ξεχωριστά από την επεξεργασία των συναλλαγών που χρησιμοποιούν την υποδομή πληρωμής της SumUp.

Η SumUp δεν έχει καμία υποχρέωση να εκτιμήσει εάν ισχύουν ή όχι φόροι και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την υποβολή φόρων σε μια φορολογική αρχή σχετικά με οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιείται από τους εμπόρους της.

Γι' αυτόν τον λόγο, λάβετε υπόψη ότι η αναφορά εξοφλήσεων της SumUp δεν πρέπει να θεωρείται δημοσιονομικό έγγραφο. Ωστόσο, μπορεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τους λογιστικούς σας σκοπούς. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν τοπικό φορολογικό σύμβουλο για να βεβαιωθείτε ότι η φορολογική σας δήλωση περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Η SumUp είναι ένα καταχωρημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος και έχει την εξουσία να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η εν λόγω εξουσία χορηγείται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας με αριθμό μητρώου C195030.