Σημείωση:

Οι τιμές και τα τέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προωθητικές προσφορές. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές, ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας.

Τιμολόγηση υλισμικού

Το τερματικό POS Air κοστίζει 39,00€ (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

Τέλη συναλλαγής

Δεν υπάρχουν μηνιαίες χρεώσεις και καμία συμβατική υποχρέωση με τη SumUp. Απλώς χρεώνουμε ένα μικρό ποσοστό αμοιβής από συναλλαγή σε συναλλαγή. Με άλλα λόγια, πληρώνετε μόνο όταν πληρώνεστε.

Για όλα τα τερματικά POS μας, η τυπική χρέωση είναι:

  • Χρεωστική κάρτα: 1,95%

  • Πιστωτική κάρτα & NFC: 1,95%

Σημείωση:  Αυτά τα τέλη μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά θα χρεωθείτε μόνο για τα τέλη για τη χώρα στην οποία είναι καταχωρισμένο το προφίλ σας στη SumUp, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε το τερματικό POS σας στο εξωτερικό.

Λόγω του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι πληρωμές NFC ενδέχεται να αντιμετωπίζονται είτε ως χρεωστικές είτε ως πιστωτικές πληρωμές. Ανατρέξτε στον οδηγό πληρωμών NFC για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα τέλη SumUp

Τα τέλη συναλλαγών με κάρτα είναι πάντα κατ' αποκοπή και καλύπτουν διατραπεζικές προμήθειες και κάθε άλλο επιπρόσθετο κόστος, οπότε θα χρεώνεστε μόνο τα τέλη που παρατίθενται παραπάνω.

Πληρώνετε μόνο για επιτυχημένες συναλλαγές, οι απορριφθείσες πληρωμές δεν χρεώνονται. Επίσης, δεν χρεώνουμε για πληρωμές σε μετρητά που καταγράφονται μέσω της εφαρμογής ή του τερματικού POS.

Δεν υπάρχει ΦΠΑ σε κανένα από τα τέλη συναλλαγής μας.