Τι να κάνω εάν το τερματικό POS μου χαθεί ή κλαπεί

Εάν το τερματικό POS SumUp χαθεί ή κλαπεί, αναφέρετέ το στην Ομάδα υποστήριξης το συντομότερο δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μπλοκάρουμε το τερματικό POS για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε δόλια χρήση.

Διατήρηση ασφάλειας των δεδομένων

Το τερματικό POS SumUp Air κρυπτογραφεί αμέσως και στέλνει όλες τις πληροφορίες της κάρτας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αποθηκεύονται μη προστατευμένα ευαίσθητα δεδομένα στο τερματικό POS κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία συναλλαγής.

Επιπλέον, δεν αποθηκεύονται ευαίσθητα δεδομένα καρτών σε καμία κινητή συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι εάν το κινητό σας τηλέφωνο ή το τερματικό POS χαθεί ή κλαπεί, τα δεδομένα σας θα παραμείνουν ασφαλή.

Η ομάδα μας ενημερώνει συνεχώς τα συστήματά μας για να διασφαλίσει τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων σας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών δοκιμών από εξειδικευμένες εσωτερικές και εξωτερικές ομάδες, για να διατηρήσουμε τα συστήματά μας και τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν ασφαλέστερα.

Αγορά ενός νέου τερματικού POS

Μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο τερματικό POS μέσω του καταστήματος στο Προφίλ SumUp που διαθέτετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να στείλετε το τιμολόγιο στην ασφαλιστική σας εταιρεία.