Ενεργοποιήστε το Έξυπνο φιλοδώρημα

Από προεπιλογή, το Έξυπνο Φιλοδώρημα δείχνει επιλογές φιλοδωρήματος στο 10%, 15% και 20% κάθε συναλλαγής των €10 και άνω ή €1, €2 ή €3 για συναλλαγές κάτω των €10.

Αλλαγή των επιλογών φιλοδωρήματος

  1. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε το εικονίδιο προφίλ στη γωνία.

  2. Έπειτα, επιλέξτε «Φιλοδώρημα».

  3. Αφού ενεργοποιήσετε το τυπικό φιλοδώρημα και το Έξυπνο φιλοδώρημα, πατήστε ένα ποσοστό φιλοδωρήματος για να το επεξεργαστείτε ή επιλέξτε το σύμβολο επεξεργασίας στην επάνω γωνία.

  4. Πληκτρολογήστε το ποσοστό φιλοδωρήματος που προτιμάτε και επιβεβαιώστε την αλλαγή στην επάνω γωνία.

Τα εξατομικευμένα ποσοστά φιλοδωρήματος αλλάζουν μόνο μέσα από την εφαρμογή SumUp και χρησιμοποιούνται μόνο με το SumUp Air.

Έναρξη αποδοχής φιλοδωρημάτων

Αφού ρυθμίσετε το Έξυπνο Φιλοδώρημα, θα προβληθούν οι δυναμικές επιλογές φιλοδωρήματος μεταξύ της ολοκλήρωσης της αγοράς και των οθονών πληρωμής, όταν αποδέχεστε πληρωμές με τερματικό POS.