Ενεργοποιήστε το Έξυπνο φιλοδώρημα

  1. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε "Περισσότερα" στην κάτω γωνία.

  2. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Φιλοδώρημα".

  3. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο κουμπιά εναλλαγής "Τυπικό φιλοδώρημα" και “Έξυπνο φιλοδώρημα” είναι ενεργοποιημένα.

Αλλάξτε τις επιλογές φιλοδωρήματος

Το Έξυπνο φιλοδώρημα έχει αρχικά οριστεί να εμφανίζει επιλογές φιλοδωρήματος ύψους 10%, 15% και 20% για οποιοδήποτε ποσό συναλλαγής άνω των 10 € ή ύψους 1 €, 2 € ή 3 € για συναλλαγές κάτω από το όριο αυτό. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις επιλογές σας για το Έξυπνο φιλοδώρημα μέσω της Εφαρμογής SumUp.

  1. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε "Περισσότερα" στην κάτω γωνία.

  2. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Φιλοδώρημα".

  3. Αφού ενεργοποιήσετε το τυπικό φιλοδώρημα και το Έξυπνο φιλοδώρημα, πατήστε ένα ποσοστό φιλοδωρήματος για να το επεξεργαστείτε ή επιλέξτε το σύμβολο επεξεργασίας στην επάνω γωνία.

  4. Πληκτρολογήστε το ποσοστό φιλοδωρήματος που προτιμάτε και επιβεβαιώστε την αλλαγή στην επάνω γωνία.

Σημείωση:

Προς το παρόν, τα προσαρμόσιμα ποσά φιλοδωρήματος είναι διαθέσιμα μόνο στην Εφαρμογή SumUp για χρήση με το τερματικό POS Air. Οι αλλαγές στα ποσοστά φιλοδωρήματος που πραγματοποιούνται στην εφαρμογή δεν θα αντικατοπτρίζονται στο τερματικό Solo ή 3G.