Πώς να αρνηθείτε μια πληρωμή με άμεση χρέωση

Μπορείτε να αρνηθείτε μια πληρωμή με άμεση χρέωση μέχρι τη στιγμή που τα χρήματα θα φύγουν από τον λογαριασμό σας.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την επιστροφή χρημάτων για μια πληρωμή με άμεση χρέωση, αν τα χρήματα έχουν ήδη φύγει από το λογαριασμό σας.