Πώς να συνδεθείτε στο WiFi

  1. Πατήστε ή σύρετε προς τα κάτω το βέλος στο επάνω μέρος της οθόνης του Solo και επιλέξτε «Συνδέσεις».

  2. Βεβαιωθείτε ότι η εναλλαγή Wi-Fi Ενεργό/Ανενεργό έχει ρυθμιστεί σε «Ενεργό» και το Solo σας με σάρωση για δίκτυα Wifi.

  3. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

  4. Πατήστε «Τέλος» για επιβεβαίωση και το Solo σας θα συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi που έχετε επιλέξει.

Σύνδεση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Η ενσωματωμένη κάρτα SIM του Solo σας διαθέτει απεριόριστα δεδομένα και δεν χρειάζεται ποτέ να ανανεώσετε το υπόλοιπό της. Έτσι, μπορείτε να αρχίσετε να δέχεστε πληρωμές με το Solo σας ακόμη και χωρίς σύνδεση Wi-Fi.

Προβλήματα κάρτας SIM

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή η σύνδεσή σας είναι ασθενής, δοκιμάστε τα εξής:

  • Επαναρύθμιση Wi-Fi. Μεταβείτε στην οθόνη «Συνδέσεις» και μετά απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Wi-Fi του Solo.

  • Επανεκκινήστε τη συσκευή. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή τερματισμού λειτουργίας και κατόπιν πατήστε "Τερματισμός λειτουργίας". Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας.

  • Αλλάξτε θέση. Οι ανοιχτοί χώροι και τα κοντινά παράθυρα είναι συχνά καλύτερα για σύνδεση.