Σημείωση:

Για βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση του τερματικού 3G σας, ανατρέξτε στο άρθρο SumUp 3G: Οδηγός διαμόρφωσης.

Φόρτιση

Φορτίστε το τερματικό σας SumUp 3G με το συνοδευτικό καλώδιο USB τύπου C, συνδέοντάς το στον υπολογιστή σας ή σε κάποια άλλη πηγή ρεύματος. Σημείωση: Το τερματικό μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές ενόσω φορτίζει.

Σύνδεση στο Internet

Για να λειτουργήσει και να επεξεργαστεί πληρωμές, το τερματικό POS SumUp 3G απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Η συσκευή συνοδεύεται από ενσωματωμένη κάρτα SIM και δυνατότητα WiFi, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε το τερματικό POS μέσω τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή WIFI.

Ιστορικό Πωλήσεων

Δείτε όλες τις συναλλαγές σας με λεπτομέρειες όπως ημερομηνία, ώρα και ποσό. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε με μια ματιά αν οι συναλλαγές σας εκτελέστηκαν με επιτυχία, απορρίφθηκαν, επεστράφησαν, εξοφλήθηκαν ή αντεστράφησαν.

Για να δείτε το Ιστορικό πωλήσεων

 1. Μεταβείτε στο «Μενού», κάνοντας κλικ στο βέλος προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο τερματικό POS.

 2. Κάντε κλικ στο «Ιστορικό πωλήσεων».

 3. Επιλέξτε μια συναλλαγή από τη λίστα για να δείτε τα στοιχεία της συναλλαγής και τα στοιχεία εξόφλησης.

Επιστροφή χρημάτων

Για να πραγματοποιήσετε μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων από το 3G σας, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε μια συναλλαγή στο «Ιστορικό πωλήσεων».

 2. Στο «Λεπτομέρειες συναλλαγής» επιλέξτε τη συναλλαγή κάνοντας κλικ στο πράσινο τικ στο τερματικό POS (η εξόφληση θα εμφανίσει ένα τραπεζικό σύμβολο).

 3. Μεταβείτε στην επιλογή «Επιστροφή χρημάτων συναλλαγής», χρησιμοποιώντας το κάτω βέλος και επιβεβαιώστε, κάνοντας κλικ στο τικ.

 4. Επιλέξτε μεταξύ «Ολικής επιστροφής χρημάτων» ή «Μερικής επιστροφής χρημάτων».

 5. Επιβεβαιώστε την επιστροφή χρημάτων, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασής σας.

Ρυθμίσεις

Ελέγξτε τις επιλογές μενού του τερματικού POS 3G.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού

Για να βρείτε κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, μεταβείτε στο «Μενού» κάνοντας κλικ στο άνω ή κάτω βέλος στο τερματικό POS.

Ρυθμίσεις συσκευής

Για να αλλάξετε τη γλώσσα του τερματικού POS, επιλέξτε «Ρυθμίσεις συσκευής» και μετά «Αλλαγή γλώσσας» όπου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε.

Μόλις ρυθμιστεί η πρώτη σας σύνδεση, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις συσκευής».

 2. Επιλέξτε «Τύπος σύνδεσης».

 3. Επιλέξτε μεταξύ «Wi-Fi», «Κυψελοειδής (3G)» ή «Bluetooth».

 4. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε «On» για ενεργοποίηση ή «Off» για να απενεργοποιήσετε τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

 5. Για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο πράσινο τικ στο τερματικό.

Η κατάσταση αναμονής επιτρέπει στο τερματικό POS να παραμένει συνδεδεμένο στο δίκτυο, κάτι που σας επιτρέπει να είστε έτοιμοι για μια συναλλαγή αμέσως. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας και η συσκευή θα αλλάξει σε κατάσταση νάρκης.

Σημείωση: Το τερματικό POS θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 4 λεπτά χωρίς χρήση.

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περίπου 4 δευτερόλεπτα ή έως ότου να σβήσουν τα 4 πράσινα λαμπάκια. Σημείωση: Αφού απενεργοποιηθεί η συσκευή, θα πρέπει να επανασυνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μόλις ενεργοποιηθεί ξανά.

Ρυθμίσεις προφίλ

Για έξοδο από το τερματικό POS, επιλέξτε «Ρυθμίσεις προφίλ» και μετά «Αποσύνδεση». Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την κοινή χρήση του τερματικού POS μεταξύ των υπαλλήλων.

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για το τερματικό POS σας εδώ:

Για να δείτε σε ποιο προφίλ έχετε συνδεθεί στο τερματικό POS 3G, μεταβείτε στην ενότητα «Στοιχεία προφίλ» στο μενού. Θα εμφανιστεί το όνομα της εταιρείας σας, το αναγνωριστικό εμπόρου και η διεύθυνση email.

Εισαγάγετε μια περιγραφή των προϊόντων/υπηρεσιών που πουλάτε. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στη συσκευή σας, μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις προφίλ» και στη συνέχεια στο «Περιγραφή πωλήσεων». Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατώντας «Ενεργοποίηση».

Σημείωση: Μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατώντας «Απενεργοποίηση».

Για να προσθέσετε μια περιγραφή, απλώς εισάγετε ένα ποσό και κάντε κλικ στο πράσινο τικ και το πεδίο περιγραφής θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πληκτρολογήστε την περιγραφή και επιβεβαιώστε, πατώντας «OK» ή το πράσινο τικ στο τερματικό POS. Η συσκευή θα ζητήσει από τον πελάτη σας να αγγίξει ή να εισαγάγει την κάρτα του.

Εάν πρέπει να προσθέσετε φόρο στα προϊόντα σας, μπορείτε τώρα να το κάνετε ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φορολογίας, απλώς:

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις προφίλ».

 2. Κάντε κλικ στο «φόροι».

 3. Επιλέξτε «Ενεργοποίηση».

Για να επεξεργαστείτε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές:

 1. Επιλέξτε «Επεξεργασία φορολογικού συντελεστή».

 2. Επιλέξτε τον συντελεστή που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Κάντε κλικ στο «Αλλαγή φορολογικού συντελεστή».

 4. Εισαγάγετε τον νέο φορολογικό συντελεστή.

 5. Επιβεβαιώστε, κάνοντας κλικ στο πράσινο τικ στο τερματικό.

Μάθετε περισσότερα για το πώς να δέχεστε φιλοδωρήματα με το τερματικό 3G σας, με τον ειδικό οδηγό μας για τα φιλοδωρήματα.