Σημαντικό:

Λάβετε υπόψη ότι όλοι οι εκτυπωτές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την εφαρμογή SumUp, ώστε να εκτυπώνουν αποδείξεις για συναλλαγές που γίνονται δεκτές με το τερματικό SumUp Air.

Υποστηριζόμενοι φορητοί εκτυπωτές

 • Κινητός εκτυπωτής Bluetooth Bixolon SPP-R200lliK/BEGE

 • Κινητός εκτυπωτής Bluetooth Bixolon SPP-R210iK/BEGE

 • Κινητός εκτυπωτής Bluetooth Star Micronics SM-L200

Συνδέστε την κινητή συσκευή και τον εκτυπωτή σας

Τα παρακάτω βήματα παρέχουν οδηγίες για το πώς να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας με έναν από τους υποστηριζόμενους φορητές εκτυπωτές:

 1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία IOS στον εκτυπωτή σας, ακολουθώντας τον κάτωθι οδηγό.

 2. Ελέγξτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής κι έπειτα σκανάρετε και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

 3. Αν σας ζητηθεί PIN, πληκτρολογήστε το 0000 για να συνεχίσετε.

 4. Στην εφαρμογή SumUp, πατήστε το σύμβολο του προφίλ στη γωνία και επιλέξτε «Εκτύπωση».

 5. Διασφαλίστε ότι το κουμπί «Η εκτύπωση ενεργοποιήθηκε» είναι ενεργοποιημένο και πατήστε το «Εκτυπωτής», για να σκανάρετε για διαθέσιμους εκτυπωτές.

 6. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας, για να συνδεθείτε, και πατήστε το «Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας» στην εφαρμογή, για να ελέγξετε τη σύνδεση.

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία iOS

 1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

 2. Ανοίξτε τον τροφοδότη χαρτιού.

 3. Πρώτα, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας παρατεταμένα. Κρατώντας το κουμπί τροφοδοσίας πατημένο, πατήστε το κουμπί για τον τροφοδότη χαρτιού έως ότου ακουστεί ο ήχος του εκτυπωτή.

 4. Κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού. Θα εκτυπωθεί μια απόδειξη με το κείμενο «iOS mode disabled!! Please reboot printer».

 5. Αφού επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή, η συσκευή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα τηλέφωνο/τάμπλετ Android.

 6. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να επαναφέρετε τη λειτουργία σε iOS.