Συνδεθείτε σε έναν εκτυπωτή

  1. Εάν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία iOS στον εκτυπωτή σας ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας.

  3. Στην εφαρμογή SumUp, πατήστε το σύμβολο του προφίλ στη γωνία και επιλέξτε «Εκτύπωση».

  4. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί εναλλαγής "Εκτύπωση ενεργοποιημένη" είναι ενεργό.Αν είναι, η εφαρμογή θα πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση για εκτυπωτές.Πατήστε "Εκτυπωτής" παρακάτω για χειροκίνητη σάρωση.

  5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας για σύνδεση. Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN, πληκτρολογήστε 0000.

  6. Πατήστε "Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας" για να ελέγξετε τη σύνδεση.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για ενσύρματη σύνδεση εκτυπωτή ή συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet μεταξύ του εκτυπωτή σας και του δρομολογητή Wi-Fi που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, απλώς επιλέξτε τον εκτυπωτή στην ενότητα "Εκτυπωτές" της εφαρμογής σας.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας

Μπορείτε είτε να επιλέξετε να εκτυπώνετε αποδείξεις για κάθε συναλλαγή ενεργοποιώντας την αυτόματη εκτύπωση είτε να επιλέξετε να εκτυπώνετε μόνο επιλεγμένες αποδείξεις.

Έναρξη εκτύπωσης αποδείξεων

Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να εκτυπώνετε αποδείξεις ενώ δέχεστε πληρωμές ή να εκτυπώνετε αποδείξεις από προηγούμενες συναλλαγές.