Συνδεθείτε σε έναν εκτυπωτή

  1. Προετοιμάστε τον εκτυπωτή σας για σύνδεση, ενεργοποιώντας τον και απενεργοποιώντας τη λειτουργία iOS, εάν είναι απαραίτητο.

  2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone ή το tablet σας.

  3. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε το σύμβολο του προφίλ στη γωνία της οθόνης και επιλέξτε "Εκτύπωση".

  4. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί εναλλαγής "Ενεργοποίηση εκτύπωσης" είναι ενεργό. Αν είναι, η εφαρμογή θα πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση για εκτυπωτές. Πατήστε "Εκτυπωτής" παρακάτω για χειροκίνητη σάρωση.

  5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας για σύνδεση. Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN, πληκτρολογήστε 0000.

  6. Πατήστε "Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας" για να ελέγξετε τη σύνδεση.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για ενσύρματη σύνδεση εκτυπωτή ή συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet μεταξύ του εκτυπωτή σας και του δρομολογητή Wi-Fi που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, απλώς επιλέξτε τον εκτυπωτή στην ενότητα "Εκτυπωτές" της εφαρμογής σας.

Είναι συμβατός ο εκτυπωτής μου;

Ορισμένοι εκτυπωτές δεν λειτουργούν με τη SumUp. Ελέγξτε τη συμβατότητα του εκτυπωτή σας για να δείτε αν ο εκτυπωτής σας θα λειτουργήσει.

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας

Μπορείτε είτε να επιλέξετε να εκτυπώνετε αποδείξεις για κάθε συναλλαγή ενεργοποιώντας την αυτόματη εκτύπωση είτε να επιλέξετε να εκτυπώνετε μόνο επιλεγμένες αποδείξεις.

  1. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε το εικονίδιο προφίλ στην επάνω γωνία.

  2. Πατήστε "Εκτύπωση".

  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Να εκτυπώνονται πάντα αποδείξεις" για να εκτυπώνετε αυτόματα όλες τις αποδείξεις ή απενεργοποιήστε την για να επιλέγετε ποιες αποδείξεις θα εκτυπώνετε.

Έναρξη εκτύπωσης αποδείξεων

Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να εκτυπώνετε αποδείξεις ενώ δέχεστε πληρωμές ή να εκτυπώνετε αποδείξεις από προηγούμενες συναλλαγές.