Πώς να ρυθμίσετε μια άμεση χρέωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια άμεση χρέωση χρησιμοποιώντας τον Επαγγελματικό λογαριασμό σας, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό. Υπογράψτε μια συμφωνία με έναν πιστωτή, γνωστή ως εντολή άμεσης χρέωσης, και μοιραστείτε μαζί του τα στοιχεία του Επαγγελματικού λογαριασμού σας. Εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα.

Μόλις την ρυθμίσετε, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της άμεσης χρέωσής σας, να αρνηθείτε μια πληρωμή και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια άμεση χρέωση που έχει πραγματοποιηθεί εσφαλμένα.