Πώς να ενεργοποιήσετε το φιλοδώρημα

  1. Στην εφαρμογή SumUp, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ στην επάνω γωνία της οθόνης.

  2. Επιλέξτε "Φιλοδώρημα".

  3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί εναλλαγής "Τυπικό φιλοδώρημα" είναι ενεργοποιημένο.

Σημείωση:

Μπορείτε αργότερα να απενεργοποιήσετε το φιλοδώρημα ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, αλλά επιλέγοντας, στη συνέχεια, "Απενεργοποίηση" στο τερματικό POS σας ή μετακινώντας το κουμπί εναλλαγής στη θέση απενεργοποίησης στην εφαρμογή.

Πώς να δεχτείτε ένα φιλοδώρημα

Όταν είναι ενεργοποιημένο το φιλοδώρημα, η επιλογή για την προσθήκη ενός προσαρμοσμένου φιλοδωρήματος εμφανίζεται αυτόματα μεταξύ των οθονών ολοκλήρωσης της αγοράς και πληρωμής. Αν ενεργοποιήσετε το Έξυπνο φιλοδώρημα, οι πελάτες θα μπορούν επίσης να επιλέξουν ανάμεσα σε επιλογές δυναμικού φιλοδωρήματος ανάλογα με το ποσό της συναλλαγής σας.