Ενεργοποίηση φιλοδωρήματος

Μόλις ενεργοποιηθεί, οι επιλογές φιλοδωρήματος θα εμφανίζονται αυτόματα μεταξύ των οθονών ολοκλήρωσης πληρωμής και πληρωμής κατά την αποδοχή πληρωμών.

Προσαρμογή επιλογών φιλοδωρήματος

Ορίστε τα προτεινόμενα ποσοστά φιλοδωρήματος που θα εμφανίζονται στο ταμείο για συναλλαγές αξίας άνω των 10 € και ενεργοποιήστε τις δυναμικές επιλογές φιλοδωρήματος 1, 2 ή 3 € για συναλλαγές κάτω των 10 €.

  1. Στην Εφαρμογή SumUp, πατήστε το εικονίδιο προφίλ στη επάνω δεξιά γωνία.

  2. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Φιλοδώρημα".

  3. Με το κουμπί εναλλαγής "Τυπικό φιλοδώρημα" ενεργοποιημένο:

    • Προσαρμόστε τα ποσοστά φιλοδωρήματος - πατήστε ένα ποσοστό για να το επεξεργαστείτε ή να το αφαιρέσετε εντελώς

    • Χρησιμοποιήστε δυναμικές επιλογές φιλοδωρήματος - ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής "Έξυπνο φιλοδώρημα".

Πώς γίνεται η επεξεργασία των φιλοδωρημάτων;

Τα φιλοδωρήματα με τη SumUp υποβάλλονται σε επεξεργασία μαζί με τα έσοδα της επιχείρησής σας, οπότε θα πρέπει να ελέγξετε τους τοπικούς φορολογικούς νόμους και να τα διανείμετε μόνοι σας στους υπαλλήλους.