Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να τις βρείτε, δείτε πώς μπορείτε να στείλετε ξανά αναφορές εξοφλήσεων απευθείας στα εισερχόμενά σας.

Καθημερινή αναφορά εξοφλήσεων

Σε μια ημερήσια Αναφορά εξοφλήσεων, θα βρείτε όλες τις συναλλαγές που περιλαμβάνονταν στην εξόφληση η οποία καταβλήθηκε στον τραπεζικό σας λογαριασμό νωρίτερα εκείνη την ημέρα. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό σας αμέσως. Ανάλογα με την τράπεζά σας και την ημέρα της εβδομάδας, μπορεί να χρειαστούν 2-3 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Σημείωση

Κάθε εξόφληση έχει ένα αναγνωριστικό εξόφλησης (PID) που μοιάζει με αυτό στην τραπεζική ανάλυση του λογαριασμού σας: PID123-SUMUP.

Μηνιαία αναφορά εξοφλήσεων

Σε μια μηνιαία Αναφορά εξοφλήσεων, θα βρείτε κάθε ημερήσια εξόφληση που έχει μεταφερθεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Η μηνιαία αναφορά σας είναι μια σύνοψη όλων των εξοφλήσεών σας. Θα λαμβάνετε τη μηνιαία αναφορά εξοφλήσεων στην αρχή του επόμενου μήνα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά για λογιστικούς σκοπούς, καθώς περιέχει, επίσης, μια επισκόπηση όλων των συναλλαγών που συμπεριλήφθηκαν σε κάθε ημερήσια εξόφληση ολόκληρου του προηγούμενου μήνα.

Σημαντικό

Μόνο οι εξοφλήσεις που πράγματι καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα περιλαμβάνονται στη μηνιαία Αναφορά εξοφλήσεων. Οι πληρωμές με κάρτα που διεκπεραιώθηκαν τον προηγούμενο αλλά καταβλήθηκαν τον επόμενο μήνα περιέχονται στην αναφορά του επόμενου μήνα.

Μηνιαίο τιμολόγιο τελών συναλλαγής

Μαζί με κάθε μηνιαία Αναφορά εξόφλησης, θα σας στείλουμε ένα τιμολόγιο που θα αναφέρει λεπτομερώς τα συνολικά τέλη συναλλαγών για την περίοδο αυτή. Λάβετε υπόψη ότι το ποσό αυτό έχει ήδη αφαιρεθεί από τις εξοφλήσεις σας.

⇨ Σας διαφεύγει κάτι; Δείτε πώς μπορείτε να στείλετε ξανά και να εξαγάγετε αναφορές εξοφλήσεων.

⇨ Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημοσιονομική συμμόρφωση εδώ.