Ελέγξτε τα στοιχεία μεταφοράς

  1. Στο Προφίλ σας SumUp, επιλέξτε "Επαγγελματικός λογαριασμός" στον αριστερό πίνακα.

  2. Επιλέξτε μια πληρωμή για να δείτε τα στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασής της:

    • Προσεχής - η πληρωμή είναι προσεχής

    • Σε επεξεργασία - η πληρωμή σας βρίσκεται σε εξέλιξη

    • Μη επιτυχής - η πληρωμή απέτυχε

    • Επιτυχής - η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

Σημαντικό:

Εάν μια πληρωμή αποτύχει, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πιστωτή σας για να κανονίσετε μια πληρωμή αντικατάστασης. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για το τι κάνει μια μεταφορά να μην είναι επιτυχής.