Πώς να ρυθμίσω τον τερματικό POS 3G

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας.

  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

  3. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε.

  4. Επιλέξτε WIFI ή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Για σύνδεση WIFI, αναζητήστε το δίκτυό σας και συνδεθείτε σε αυτό εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης WIFI.

  5. Εισαγάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης που σχετίζονται με το προφίλ σας SumUp. Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της συσκευής για την πληκτρολόγηση αριθμών.

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την αποδοχή πληρωμών με κάρτα με το τερματικό POS 3G.

Ανατρέξτε στο SumUp 3G: Εγχειρίδιο για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας φιλοδωρήματος, τροποποίησης φόρων ή επίλυσης προβλημάτων συνδεσιμότητας.